Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Projekt „1945 - Europa w ruchu”

21.10.2008 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

Gimnazjaliści z Olsztyna i ich rówieśnicy z Ewangelickiego Gminazjum w Poczdamie nakręcili czterdziestominutowy film dokumentalny o powojennych przesiedleniach. Wspólny projekt zatytułowany „1945 - Europa w ruchu” zorganizowało Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia”

Czterdziestominutowy materiał wypełniają wywiady świadków historii. Uczniowie nagrywali wypowiedzi swoich dziadków i pradziadków, którzy po zakończeniu wojny zostali zmuszeni do opuszczenia swoich rodzinnych miejscowości.

Uroczysta prezentacja filmu odbyła się 29 września.

Zrealizowany w ramach projektu film będzie wykorzystywany podczas lekcji historii w olsztyńskim Gimnazjum nr 5, gdzie uczą się polscy uczestnicy inicjatywy.

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” powstało w 1990 roku w Olsztynie. Organizacja działa na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji oraz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego. W ciągu 13 lat istnienia w ramach Stowarzyszenia powstało kilkadziesiąt nowatorskich projektów o międzynarodowym zasięgu. Odwołując się do wielokulturowego dziedzictwa regionu Warmii i Mazur, dawnych Prus Wschodnich Stowarzyszenie stara się kreować i promować nowe zjawiska kulturalne i prowadzić szeroko zakrojone działania edukacyjne na rzecz budowania i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego.