Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Kolejni polscy „Sprawiedliwi wśród narodów świata”

16.10.2008 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

Aniela Barylak i Antonina Działoszyńska zostały pośmiertnie odznaczone medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”.

Aniela Barylak ocaliła małą żydowską dziewczynkę - Szejndl Einhorn, noszącą dziś nazwisko Jafa Kurz. W lecie 1941 r. rodzina Kurz została deportowana z Węgier do Kamieńca Podolskiego, następnie uciekła do polskiego miasta Nadwórna. Krewni kobiety zginęli, a ona jako 8-letnie dziecko znalazła schronienie w domu Anieli Barylak, gdzie otrzymała nowe dokumenty i - dla bezpieczeństwa - nauczona została języka polskiego i polskich modlitw. 1954 roku Jafa Kurz wyemigrowała do Izraela.

Medal „Sprawiedliwy wśród narodów świata”Antonina Działoszyńska uratowała dwie Żydówki: Adelę Krum i jej córkę Mirę. Żydowska rodzina Krum tułała się przez kilka lat po różnych miejscowościach, po tym jak do ich wioski weszły wojska niemieckie. W kwietniu 1944 roku Niemcy na oczach żony i córki zamordowali ojca rodziny. Kobiety zmuszone były ukrywać się w lasach. Ostatecznie udało im się dotrzeć do wsi Puźniki koło Buczacza, na terenie dzisiejszej Ukrainy. Prowadziła tam gospodarstwo Antonina Działoszyńska, która pomimo groźby kary śmierci, jaka groziła za ukrywanie Żydów, przyjęła Adelę i Mirę do siebie. Uciekinierkom wyrobiono nowe dokumenty. Udało im się dotrwać do końca niemieckiej okupacji. W 1957 roku wyjechały do Izraela.

W imieniu nieżyjących już bohaterek medale odebrali przedstawiciele ich rodzin. Z wnioskiem o uhonorowanie tytułem „Sprawiedliwy wśród narodów świata” mogą występować ocaleni oraz ich krewni. Odznaczenie jest tytułem honorowym. Medal i dyplom zostały powołane dekretem Knesetu w 1963 roku. Na medalu widnieje pochodząca z Talmudu inskrypcja: Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat.