Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Stwórz międzynarodowy projekt historyczny

14.10.2008 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

Głównym tematem 2009 roku są warstwy pamięci. Międzynarodowe zespoły otrzymają wsparcie finansowe, jeśli ich projekt dotyczyć będzie wydarzeń, krajobrazów lub pokoleń. Wiosną 2009 zostanie zorganizowane we Frankfurcie nad Odrą spotkanie, które ułatwi uczestnikom merytoryczne i metodologiczne przygotowanie projektów oraz nawiązanie ze sobą kontaktów.

Geschichtswerkstatt Europa wspiera projekty międzynarodowe, w ramach których studenci, absolwenci i młodzi naukowcy oraz wszystkie osoby w wieku 18 - 35 lat zainteresowane historią będą zajmować się wybranym przez siebie problemem dot. warstw pamięci (w okresie od kwietnia do października 2009).

Wnioskodawcy mają zaplanować i zrealizować projekty wspólnie z partnerami z innych krajów Europy Środkowowschodniej lub Izraela. Prezentacje i dyskusje nad projektami powinny wywołać rezonans w opinii publicznej. Oczekiwane rezultaty to: tekst, dokumentacja fotograficzna lub filmowa, tworzące wspólną platformę Geschichtswerkstatt Europa. Opracowane w ramach projektów koncepcje wystaw, publikacji itp. będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w następnym etapie.

Dwie możliwe formy finansowania to:
A) dotacja dla instytucji na pokrycie kosztów podróży, noclegów, komunikacji i wydatków rzeczowych do maksymalnej wysokości 15.000 EUR (w przypadku 5-12 uczestników) i
B) stypendia na realizację projektu do 3000 EUR na osobę przyznawane uczestnikom bez konieczności pośrednictwa instytucji (w przypadku zespołów 2-4 osobowych).

Przykładowa problematyka:

Wydarzenia
Jaka była i jest pamięć o doświadczeniach okupacji? Jak opowiada się o rozpoczęciu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku? Jak zmienił się obraz tego wydarzenia po 1989 roku w wystawach, filmach i innych tekstach?

Krajobrazy
Jak w wioskach, miastach i regionach nakłada się na siebie pamięć o przemocy, oporze, opozycji, odwadze cywilnej i solidarności w XX w.? Jakie są jej materialne przejawy: muzea, pomniki, inne miejsca?

Pokolenia
Jak z pokolenia na pokolenie zmieniają się w różnych kulturach utrwalone wzory pamięci? Jak inaczej przekazuje się pamięć o przeszłości, kiedy zaczyna brakować świadków II wojny światowej?

Przed złożeniem wniosku każdy zespół powinien przesłać szkic, w którym odpowie na następujące pytania:

1. Jak brzmi zasadnicze pytanie – motyw przewodni analizy warstw pamięci?
2. Jakie kroki mają prowadzić do odpowiedzi na to pytanie?
3. Jaki międzynarodowy zespół będzie realizował projekt? Jak będą się komunikować między sobą partnerzy projektu?
4. W jakiej formie wynik projektu zostanie zaprezentowany opinii publicznej?
5. Jakie wydatki będą niezbędne, aby zrealizować projekt?

Dwustronicowe szkice projektów można przesyłać mailem lub pocztą do dnia 27.10.2008. W listopadzie 2008 komisja podejmie decyzję, które projekty poproszone zostaną o złożenie wniosku.

Dane kontaktowe:
Grosse Scharrnstr. 59, 15230 Frankfurt (Oder)
tel.: 0049 335 5534 5535, faks: 0049 335 5534 5533
e-mail: europa@instytut.net
www: http://www.geschichtswerkstatt-europa.de