Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

„Żydzi i Polacy w Białymstoku”

11.09.2008 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

Fundacja Edukacji i Twórczości w Białymstoku informuje, że od października 2008 do czerwca 2009 będzie realizować projekt dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz animatorów kultury. W ramach projektu przygotowano bezpłatny kurs dotyczący historii, religii, obyczajów narodu żydowskiego w kontekście wielokulturowości Podlasia.

Uczestniczący w projekcie nauczyciele wezmą udział w 30-godzinnym bezpłatnym kursie, (październik - grudzień), którego program będzie dotyczył historii, religii, obyczajów narodu żydowskiego w kontekście wielokulturowości Podlasia. Zajęcia odbywać się będą w nowej siedzibie Fundacji Edukacji i Twórczości przy ul. Dąbrowskiego (nad salonem ,,Gracja”) w Białymstoku, przeważnie w soboty i niedziele. W niektórych modułach będą mogli wziąć udział uczniowie zainteresowani tą tematyką (2 - 3 osoby z danej szkoły).

Po ukończeniu kursu nauczyciele lub animatorzy realizować będą  działania w szkołach: tworzyć cykle lekcji w ramach godzin wychowawczych lub koła zainteresowań, organizować debaty i wystawy, inspirować tworzenie filmów przez młodzież lub przygotowywać projekty, w których zostaną wykorzystane różne formy aktywności młodych ludzi.

Zajęcia dla nauczycieli prowadzone będą w formie warsztatów z wykorzystaniem aktywizujących metod, jak również prezentacji multimedialnych i działań plastycznych.

Przewidujemy również Miejską Prezentację Projektów, z udziałem zaproszonych gości i częścią artystyczną. Po zakończeniu projektu zostanie wydana publikacja zawierająca opisy działań uczniów i przygotowane przez nauczycieli scenariusze związane z dziedzictwem żydowskim i wielokulturowością, które będą mogły stać się inspiracją dla innych, zainteresowanych tą tematyką.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 10.10.2008 o godz. 17.00 w nowej siedzibie Fundacji. Organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności na adres mailowy ajanina@wp.pl

Skorzystać również z gotowego formularza umieszczonego na stronie fundacji www.mentoring.pl