Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

„Spojrzenie z dwóch stron. Polsko-niemiecka współpraca naukowa”

08.09.2008 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” i Fundacja „Borussia” zapraszają na Salon Mendelsohna „Spojrzenie z dwóch stron. Polsko-niemiecka współpraca naukowa”, który odbędzie się w czwartek, 11 września 2008, o godz. 18.00 w Sali Kromera olsztyńskiego Zamku.

Polsko-niemiecka współpraca nie ogranicza się do kultury, ale obejmuje także naukę. Jednym z najciekawszych przykładów współpracy naukowej jest projekt „Dzieci żydowskie w czasach Zagłady: wczesne świadectwa”, realizowany w kooperacji Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie i Uniwersytetu w Lipsku.

Efektem projektu jest dwujęzyczna publikacja, zawierająca relacje żydowskich dzieci z czasów wojny, która ma służyć szkołom z obu krajów. Projekt prowadzą prof. Feliks Tych z ŻIH oraz prof. Alfons Kenkmann z Uniwersytetu w Lipsku, którzy na zaproszenie Borussii wezmą udział w dyskusji o szansach i trudnościach w realizacji tego rodzaju bilateralnych przedsięwzięć. Rozmowę poprowadzi dr Beate Kosmala z Berlina. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie publikacja, która powstała jako efekt projektu.

Wrześniowy SALON MENDELSOHNA odbędzie się w ramach II Dni Kultury Żydowskiej w Olsztynie. Tygodniowa impreza pod hasłem Ha’tikva został zorganizowana przez Stowarzyszenie na rzecz Kultury Żydowskiej B’JACHAD i Wspólnotę Kulturową „Borussia”. Patronat objęli Ambasada Izraela w Polsce oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.borussia.pl