Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Warszawa w obiektywie wroga

08.09.2008 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Wystawa „W obiektywie wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej Warszawie (1939-1945)” ukazuje historię miasta w latach wojny i okupacji. Poszczególne części dotyczą kampanii wrześniowej i zniszczeń Warszawy, represji wobec ludności polskiej i żydowskiej, życia codziennego w okupowanym mieście - zarówno po stronie aryjskiej, jak i w getcie oraz Powstania Warszawskiego i zagłady stolicy od października 1944 do stycznia 1945 roku.

Na zdjęciach można m.in. zobaczyć wyjście oddziałów polskich po kapitulacji we wrześniu 1939 roku, łapanki uliczne i egzekucje oraz mieszkańców warszawskiego getta, ale także obrazki z życia kulturalnego stolicy, fotografie ze spektaklów teatralnych i koncertów. Dwie ostatnie części wystawy przedstawiają żołnierzy i ludność cywilną podczas Powstania Warszawskiego oraz zdjęcia stolicy zrujnowanej przez wycofujących się w styczniu 1945 roku Niemców.

Fotografiom, opatrzonym podpisami w języku polskim i niemieckim, towarzyszy komentarz historyczny (również dwujęzyczny) uzupełniony fragmentami dokumentów, dzienników (m.in. Władysława Szpilmana i Józefa Goebbelsa), wspomnieniami mieszkańców Warszawy, a także artykułami z gazet z okresu okupacji oraz reprodukcjami plakatów i afiszów.

Wystawę oglądać można do 2 listopada w warszawskim Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20.

„W obiektywie wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej Warszawie”