Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Warsztaty dziennikarskie „Pamięć o Auschwitz i Holocauście”

31.07.2008 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

Polsko - niemiecko - ukraińskie warsztaty dziennikarskie „Pamięć o Auschwitz i Holocauście” w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbędą się w dniach od 13 - 18 września 2008. Zgłoszenia uczestników w wieku 18-26 lat przyjmowane są do 15 sierpnia. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Od 13 do 18 września 2008 uczestnicy warsztatów spotkają się w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. W dwóch międzynarodowych grupach przygotują dwie elektroniczne gazety w formacie bloga, podobne do tych z 2007 roku, które wciąż są czytane na http://www.beside.blox.pl i http://www.interjournalists.blox.pl.

Uczestnicy warsztatów opiszą spotkanie w MDSM, swoje doświadczenia z pobytu na terenie Muzeum Auschwitz i wrażenia z rozmów z zaproszonymi gośćmi - świadkami historii. Uczestnicy rozmawiać będą też z mieszkańcami Oświęcimia. Do dyspozycji uczestników będą wydzielone pracownie redakcyjne i sprzęt (komputery z dostępem do internetu, drukarki, rzutnik multimedialny) oraz eksperci gotowi odpowiedzieć na pytania i pomóc w pisaniu tekstów.

W warsztatach weźmie udział 6 uczestników z Polski, 6 uczestników z Niemiec, 6 uczestników z Ukrainy. Mile widziana, chociaż nie wymagana jest znajomość języka angielskiego - współpracę młodych ludzi wspierał będzie tłumacz.

Koszt warsztatów to 220 zł - obejmuje zakwaterowanie i koszty programowe. Za podróż uczestnicy płacą we własnym zakresie.

Kontakt z organizatorami:
Elżbieta Pasternak, MDSM Oświęcim/Auschwitz, ul. Legionów 11, 32-600
Oświęcim Tel. 0048 33 8432107 pasternak@mdsm.pl
MDSM Oświęcim/ Auschwitz www.mdsm.pl
ul. Legionów 11, 32-600 Oświęcim
Tel. 033 8432107
Fax: 033 8433980

Warsztaty dziennikarskie prowadzić będą doświadczeni redaktorzy, wieloletni animatorzy warsztatów dziennikarskich "Polis" (http://www.polis.youthpress.org), obecnie pracujący dla dużych polskich koncernów medialnych: Piotr Toczyski (http://www.PiotrToczyski.blox.pl), Marcin Grudzień. Projekt wspierany jest przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży: www.pnwm.org.