Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Darmowa aplikacja Otwarty System Archiwizacji (OSA)

17.02.2016 | środa | Udostępnij na Facebooku
Już w marcu Ośrodek KARTA udostępni program komputerowy pod nazwą Otwarty System Archiwizacji (OSA).

Nad programem pracowali pracownicy Ośrodka KARTA w konsultacji z archiwistami z archiwów państwowych i społecznych w ramach projektu Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce, a projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

OSA to DARMOWY program do opracowania zbiorów archiwalnych - dla organizacji pozarządowych, bibliotek, muzeów, instytucji, kolekcjonerów, osób prywatnych. 

Otwarty System Archiwizacji (OSA) powstał z myślą o archiwach społecznych, ale może z niego korzystać każda osoba czy organizacja, która chce w profesjonalny sposób opisać swój zasób archiwalny. Program w swoich założeniach jest zgodny ze standardami Międzynarodowej Rady Archiwów, szczególnie ze standardem ISAD (G).

OSA jest dostosowana do potrzeb osób początkujących - aby z niego korzystać, nie trzeba znać się na archiwistyce ani wiedzieć, jak się opisuje materiały archiwalne.

Na początku OSA będzie stanowić komputerową bazę danych, która ułatwi porządkowanie i wyszukiwanie materiałów. Jednak docelowo będzie rozwijana także pod kątem udostępniania gromadzonych informacji w Internecie.

Więcej funkcjonalności i możliwości OSY można poznać z poniższej prezentacji (pobierz TUTAJ), którą można również obejrzeć tutaj: http://www.slideshare.net/catl_ok/prezentacja-programu-otwarty-system-archiwizacji.