Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Dołącz do sieci archiwów społecznych!

12.01.2016 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

Archiwa społeczne współpracują ze sobą już od kilku lat. Obecnie w bazie AS-ów na archiwa.org znajduje się ponad 450 organizacji. Działania mają charakter formalny, np. wspólne występowanie o dofinansowanie prac archiwalnych, często jednak współpraca jest rodzajem koleżeńskiej wymiany zarówno materiałów jak i wiedzy oraz umiejętności.

Ośrodek KARTA od 3 lat stara się integrować środowisko polskich archiwów społecznych. Baza polskich archiwów społecznych pozwala rozpoznać środowisko, jest źródłem informacji o charakterze działalności poszczególnych organizacji oraz pokazuje ich terytorialny obszar działań. Baza jest stale aktualizowana. Strona archiwa.org jest platformą wymiany informacji i doświadczeń i spełnia rolę portalu „branżowego”.

Sieć Archiwów Społecznych ma za zadanie wzmocnić i aktywować istniejące już więzy współpracy między organizacjami prowadzącymi archiwa społeczne oraz reprezentować środowisko na zewnątrz. Regulamin dla członków Sieci określa cele i zadania Sieci, warunki przynależności, prawa i obowiązki członków oraz definiuje zakres działań oraz tryb podejmowania decyzji ważnych.

Regulamin Sieci Archiwów Społecznych powstawał w konsultacji ze środowiskiem archiwów społecznych. Pierwsza jego wersja została wypracowana po spotkaniu przedstawicieli 17 organizacji pozarządowych, którzy zgłosili się w odpowiedzi na apel Ośrodka KARTA, by wspólnie wypracowywać ważne dla archiwistyki społecznej dokumenty. Następnie, w czerwcu 2015 tekst ogłoszono na forum.archiwa.org. Regulamin został uroczyście przyjęty na I Kongresie Archiwów Społecznych przez około 150 przedstawicieli AS-ów z całej Polski.

Treść Regulaminu Sieci Archiwów Społecznych i formularz-deklaracja chęci przystąpienia do sieci archiwów społecznych znajduje się pod tym linkiem.

(ak)