Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Karta Zasad Archiwów Społecznych

12.01.2016 | wtorek | Udostępnij na Facebooku
W Polsce działa prawie pół tysiąca archiwów społecznych, ale każde z nich jest inne – pod względem tematu zainteresowań, sposobu działania, typu zbiorów. Łączy je jednak pasja i poczucie odpowiedzialności za zgromadzony zasób.

W 2015 roku powstała Karta Zasad Archiwów Społecznych, która jest rodzajem deklaracji ideowej, płaszczyzną identyfikacji środowiska i określenia standardów działania jego podmiotów. Określa misję i zadania AS-ów, rodzaj ich relacji z ludźmi (zarówno ofiarodawcami zbiorów, jak i osobami korzystającymi z nich), z otaczającymi je społecznościami, z państwem (także przez odróżnienie ich od archiwów państwowych), samorządem czy organizacjami pozarządowymi; ustala priorytety całego tego ruchu. Działa przez to dla jego wzmocnienia, a ponadto jest rodzajem samookreślenia się danego AS-a, potwierdzeniem jego dążenia do najwyższych standardów pracy.

Tekst Karty Zasad powstawał w konsultacji ze środowiskiem archiwów społecznych. Pierwsza jego wersja została wypracowana na spotkaniu przedstawicieli 17 organizacji pozarządowych, którzy zgłosili się w odpowiedzi na apel Ośrodka KARTA, by wspólnie wypracowywać ważne dla archiwistyki społecznej dokumenty. Następnie, w czerwcu 2015 tekst ogłoszono na forum.archiwa.org. Karta Zasad uroczyście została przyjęta na I Kongresie Archiwów Społecznych przez około 150 przedstawicieli AS-ów z całej Polski.

Zachęcamy wszystkie organizacje identyfikujące się z ideą archiwistyki społecznej do podpisywania Karty Zasad – jest to rodzaj wzajemnej rekomendacji – całego środowiska dla archiwów społecznych, które zgłosiły akces do ruchu i złożyły deklarację woli kierowania się zasadami, które uznajemy za wspólne.

Treść Karty Zasad i formularz-deklaracja woli przyjęcia i stosowania Karty Zasad w archiwum społecznym znajduje się pod tym linkiem.

(ak)