Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Zapraszamy do udziału w XVIII edycji konkursu HISTORIA BLISKA!

20.04.2015 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Kto może wziąć udział w konkursie? 

Konkurs kierowany jest do młodzieży uczącej się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Autorami prac mogą być wyłącznie zespoły (co najmniej 6-osobowe). Uczniom mogą (ale nie muszą) pomagać dorośli, np. nauczyciel, bibliotekarz, archiwista, student, czy członek rodziny. Osoby dorosłe nie mogą jednak stanowić więcej niż 30% liczebności zespołu, to oznacza, że w grupie 6-osobowej tylko jedna osoba może być dorosła.

Jaki jest temat tegorocznej edycji konkursu?

Temat konkursu brzmi: „Historia bliska – nieodkryta, nieopowiedziana, niewysłuchana…”. Praca musi więc dotyczyć historii bliskiej w czasie lub przestrzeni, czyli lokalnej, czegoś co wydarzyło się w najbliższej okolicy lub miało związek z miejscową społecznością. Nie musi to być jednak opis wielkiego wydarzenia politycznego, np. z okresu wojny, uczniowie mogą przygotować pracę pokazującą jakieś zdarzenie sportowe, religijne czy kulturalne albo przedstawić sylwetkę niezwykłej osoby. „Historia nieodkryta, nieopowiedziana, niewysłuchana...”, to z kolei historia, która nie jest powszechnie znana. Może to być jakaś lokalna tajemnica, ważne, ale zapomniane wydarzenie czy dokonanie. 

Jaką formę ma mieć praca?

Prace mogą mieć różną formę: może to być tekst lub kolaże tekstu i ikonografii (w formacie PDF), film, audycja radiowa, prezentacja lub wystawa multimedialna. Wszystkie prace muszą spełniać wymogi „formuły ‘ 35”, to znaczy, że długość filmu lub audycji radiowej nie może przekraczać 35 minut, slajdów lub obiektów nie może być więcej niż 35, a tekst może mieć maksymalnie 35 stron (strona tekstu do 1800 znaków ze spacjami). 

W jaki sposób należy wysłać pracę i do kiedy?

Prace będzie można wysyłać od 1 września 2015, za pomocą specjalnego formularza uruchomionego na stronie  www.historiabliska.pl. Ostatni dzień przyjmowania prac to 25 października 2015. 

Kto będzie oceniał prace i na jakich zasadach? Kiedy będą ogłoszone wyniki?

Jury, składające się z wybitnych ekspertów i badaczy historii, będzie brać pod uwagę szereg aspektów, m.in., oprócz formalnych, dotyczących wielkości i formy pracy, czy jest ona zgodna z tematem i czy źródła w niej wykorzystane miały lokalny charakter oraz czy respektowane jest prawo autorskie i zasady etyki przy korzystaniu ze źródeł, także zaczerpniętych z internetu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 listopada 2015, a 30 listopada, podczas uroczystej gali w Domu Spotkań z Historią w Warszawie, publiczne zostaną ogłoszone wyniki. 

Jaka jest nagroda w konkursie?

Przewidywana pula nagród to ok. 20.000 zł. I nagroda wyniesie 7 000 zł, II nagroda to 5 000 zł, a laureaci III miejsca otrzymają 3 000 zł. Jury przyzna też 3 wyróżnienia po 1500 zł każde oraz książki. Jury ostatecznie może jednak dokonać innego podziału całej puli. Oprócz nagród pieniężnych i rzeczowych, organizatorzy mogą też nagrodzić najlepszych uczestników (nie koniecznie tylko tych, których wyróżniło Jury) w inny sposób,  proponując im np. udział w seminariach, warsztatach, konkursach, stażach, projektach, publikacjach, czy prezentacjach.

Gdzie znaleźć więcej informacji o konkursie?

Na portalu www.historiabliska.pl umieszczone są nie tylko pełny anons i regulamin konkursu czy Metryczka pracy, ale także pojawiać się będą szczegółowe informacje dotyczące spraw organizacyjnych i kontaktu oraz ważne materiały pomocnicze: instruktażowe filmy, rady, przestrogi, listy możliwych do wykorzystania programów i narzędzi itp.

Kontakt:
Zespół HISTORII BLISKIEJ Ośrodka KARTA
ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa
e-mail: hb18@karta.org.pl
www.historiabliska.pl

Organizatorzy:

    

Konkurs dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego