Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Nabór do Międzynarodowej Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej „Inkubator Idei” do 1 marca 2015

23.02.2015 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Fundacja Humanity in Action Polska serdecznie zaprasza polskich studentów i absolwentów do udziału w Międzynarodowej Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej „Inkubator Idei”(Humanity in Action Fellowship 2015). 

Tegoroczna edycja programu odbędzie się w dniach 30 maja – 25 czerwca 2015 r. w Warszawie oraz Berlinie. Po zakończeniu Akademii wszyscy absolwenci wezmą udział w VI Międzynarodowej Konferencji Humanity in Action, która odbędzie się w Hadze  w dniach 25 – 28 czerwca. 

Ponadto w  tym roku zostanie wznowiona amerykańska edycja programu, która będzie miała miejsce w Atlancie między 5 lipca a 1 sierpnia 2015 r.

Lubisz ambitne międzynarodowe wyzwania, które nie kończą się po paru dniach? Mamy coś specjalnie dla Ciebie!

Dla kogo?

• Polskich studentów na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktoranckich.

• Absolwentów polskich uczelni, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w 2013 roku.

• Konieczna dobra znajomość j. angielskiego (językiem roboczym programu jest j. angielski).

• Studenci wszystkich kierunków studiów są mile widziani.

• Osoby zainteresowane prawa człowieka aktywnym przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz mowie nienawiści.

Uwaga! Limit wieku: 28 lat.

Zgłoszenia można wysyłać do 1 marca 2015. 

Międzynarodowe programy organizowane przez Humanity in Action skupiają się na relacjach pomiędzy większością społeczeństwa a mniejszościami – etnicznymi, narodowymi czy seksualnymi, w odniesieniu do politycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań w danym kraju. Prawa mniejszości oraz prawa obywatelskie są rozpatrywane ze współczesnej oraz historycznej perspektywy, ze szczególną rolą doświadczeń II Wojny Światowej i Holocaustu. 

Uczestnicy biorą aktywny udział w warsztatach, dyskusjach i codziennych prezentacjach. Każdy program podzielony jest na dwie części – pierwsza skupia się na przekazaniu uczestnikom niezbędnej wiedzy podczas spotkań i dyskusji z naukowcami, politykami, doświadczonymi aktywistami, działaczami NGO, dziennikarzami i pracownikami administracji publicznej. Następnie podczas warsztatów będą rozwijać praktyczne umiejętności i szukać rozwiązań, które pomogą zapobiegać dyskryminacji. 

Każda edycja programu jest niepowtarzalna. Uwarunkowania społeczne i historyczne kraju, który jest gospodarzem Akademii, są jednocześnie case-study dla uczestników. 

Warszawski program „Inkubator Idei”, organizowany po raz dziesiąty  z kolei, w tym roku będzie szczególnie obejmował kwestie mowy nienawiści. W Berlinie tematy spotkań obejmą problematykę antysemityzmu oraz wzrastającej wrogości wobec muzułmanów. Ponadto poruszone zostaną kwestie dotyczące pamięci historycznej oraz tożsamości zróżnicowanego niemieckiego społeczeństwa. 

Podczas programu amerykańskiego uczestnicy będą w szczególności rozważać kwestie relacji rdzennych Amerykanów z resztą społeczeństwa, zróżnicowania rasowego oraz problematykę imigracji. 

Każdy z uczestników jest zobowiązany do zrealizowania swojego “Action Project”, czyli społecznego projektu działania w ciągu roku od zakończenia programu. Absolwenci Akademii mogą także brać udział w prestiżowych programach praktyk HIA, organizowanych np. w Parlamencie Europejskim i w Kongresie Stanów Zjednoczonych, a także korzystać z członkostwa w Humanity in Action Senior Fellows Network.

Programy Humanity in Action są bezpłatne. Ponadto organizator pokrywa koszty zakwaterowania i większą część kosztów wyżywienia. 

Aplikuj już teraz i dołącz do sieci aktywistów działających na rzecz praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego!

Więcej informacji?

http://www.humanityinaction.org/apply

poland@humanityinaction.org

https://www.facebook.com/HIAPolska

Humanity in Action (HIA) to organizacja non-profit działająca w Europie i USA. Od 1998 roku programy HIA ukończyło ponad 1 400 studentów z całego świata. Głównym celem Fundacji Humanity in Action Polska, która należy do międzynarodowej sieci Humanity in Action, jest wspieranie młodych ludzi w doskonaleniu wiedzy i umiejętności w dziedzinie praw człowieka i mniejszości oraz aktywizmu, jak również inspirowanie ich do podejmowania działań na rzecz osób i grup dotkniętych dyskryminacją, rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem oraz marginalizacją społeczno-ekonomiczną. Poprzez swoją działalność Humanity in Action Polska zachęca młodych do stawania się aktywnymi członkami społeczeństwa obywatelskiego oraz do inspirowania innych do bycia proaktywnymi obywatelami.

(ak)