Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Baza incydentów zw. z nienawiścią

12.01.2015 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita uruchomiło nowy portal www.zglosnienawisc.otwarta.org w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”. Za pomocą prostego formularza dostępnego na portalu każdy będzie mógł w prosty sposób zgłosić incydent związany z mową bądź aktami nienawiści.

Jak piszą autorzy projektu: „Projekt "Społeczeństwo na rzecz tolerancji" zmierza ku upowszechnianiu i usprawnianiu działań realizowanych od 1999 roku przez Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, zwalczających wszelkie formy rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innych postaw godzących w godność człowieka. Monitoring mowy i czynów nienawiści pozwoli opisywać i analizować konkretne przypadki, podejmować interwencje obywatelskie i prawne. 

Zamierzamy ułatwić wszystkim zgłaszanie nienawistnych incydentów, propagować autorskie dobre praktyki przeciwdziałania nietolerancji i dyskryminacji, angażować obywateli, organizacje pozarządowe i władze różnego szczebla. 

Mamy nadzieje, że projekt "Społeczeństwo na rzecz tolerancji" przyczyni się do aktywizacji społeczności lokalnych na rzecz przeciwdziałania mowie i czynom nienawiści, a jednocześnie uwrażliwi przedstawicieli instytucji samorządowych i rządowych różnych szczebli na te problemy. Tym samym zwiększy współpracę i udział obywateli w życiu publicznym, poprawi kontrolę obywatelską i funkcjonowanie instytucji publicznych.” 

Partnerem projektu jest Fundacja Klamra, której lokalne doświadczenia autorzy projektu starają się promować w skali kraju. 

Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EO.

Źródło.

(ak)