Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Jan Karski. Człowiek i H/historia – konferencja

01.12.2014 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku
Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego i Fundacja Humanity in Action Polska we współpracy z Fundacją Ośrodka KARTA i Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu zorganizowały konferencję pt. Jan Karski. Człowiek i H/historia. WYZWANIA DLA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ, która miała miejsce w dn. 28-29 listopada 2014 w Sejmie RP.

„Zło rodzi się, gdy dobrzy ludzie postanawiają nie zrobić nic”. Te słowa Jana Karskiego będące mottem konferencji są jednocześnie przestrogą przed obojętnością i zachętą do działania. 

Konferencja była poświęcona edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji na rzecz praw człowieka. Uczestnicy i uczestniczki konferencji to osoby zajmujące się formalną i nieformalną edukacją: eksperci i aktywiści, oraz nauczyciele i uczniowie szkół średnich ze wszystkich 17 województw. 

Postać i dokonania  Jana Karskiego posłużą jako inspiracja do twórczego łączenia edukacji historycznej z edukacją antydyskryminacyjną i edukacją na rzecz praw człowieka. Podczas dwóch dni intensywnej pracy odbyły się panele dyskusyjne i warsztaty, w czasie których uczestniczki i uczestnicy wypracowali rekomendacje dla rozwoju edukacji na rzecz otwartości, dialogu i tolerancji w Polsce. Zorganizowana została również „Przestrzeń dobrych praktyk”, w której zaprezentowało się ponad 15 organizacji związanych z edukacją antydyskryminacyjną i edukacją na rzecz praw człowieka.

Gośćmi konferencji byli m.in. Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej; Radosław Sikorski, Marszałek Sejmu RP; prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania oraz Iwona Śledzińska-Katarasińska, Przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu. 

Konferencja została objęta patronatem Marszałka Sejmu RP oraz zyskała wsparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość", Ośrodka Rozwoju Edukacji i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

(ak)