Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Oferta prenumeraty kwartalnika „Karta” dla szkół

30.10.2014 | czwartek | Udostępnij na Facebooku
Dzięki dofinansowaniu prenumeraty kwartalnika „Karta” przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, roczny koszt prenumeraty dla szkół i bibliotek wynosi 20 zł, czyli 5 zł za numer! Obecnie mogą Państwo zamówić prenumeratę na 2, 4 lub 6 numerów pisma.
– 2 numery (2014) 
– 4 numery (2015)
– 6 numerów (2014/15)

„Karta” to niezależne pismo historyczne zajmujące się XX-wiecznymi dziejami Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Jako jedyna w Polsce „Karta” ukazuje historię z perspektywy jednostki – poprzez publikowanie wspomnień, dzienników, listów, dopełnionych dokumentami i licznymi fotografiami archiwalnymi. W„Karcie” poruszane są tematy często zapomniane, trudne. Prezentujemy je z różnych perspektyw narodowościowych, społecznych, politycznych. Na łamach pisma zabierają głos „zwykli” świadkowie historii, najważniejsi uczestnicy wydarzeń, a także historycy przystępnie analizujący je po latach.
       

„Karta” może być doskonałym narzędziem pomocniczym w codziennej nauce historii m.in. poprzez stosowaną przez nas metodę prezentacji źródeł. Publikowane w piśmie teksty są przystępnym materiałem, mogącym służyć jako podstawa lub uzupełnienie do przeprowadzenia lekcji związanych z historią XX wieku. 
 
Nauczyciele historii, korzystając z materiałów „Karty” – czytając i komentując wraz z uczniami fragmenty wspomnień świadków XX wieku, mogą:
– rozbudzać ich zainteresowanie historią, zwłaszcza historią lokalną i rodzinną
– inicjować dyskusje 
– kształtować wśród uczniów postawy otwartości i tolerancji wobec racji różnych grup społecznych, narodowych, religijnych.
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej zarekomendowało „Kartę” do „codziennej pracy polonistów i historyków” w szkołach. 
 
Do każdego zamówienia bezpłatnie dołączamy książkę „Oblężone” – relacje trzech kobiet, które przetrwały 900 dni blokady Leningradu w latach 1941–44.
 
Aby zamówić prenumeratę dla szkoły/biblioteki, wystarczy uzupełnić formularz, który mozna pobrać (tutaj) i odesłać go mailem na adres prenumerata@karta.org.pl lub faksem na numer (22) 646-65-11. 
 
Na podstawie uzupełnionego formularza zostanie Państwu wystawiona faktura. Po jej opłaceniu prenumerata zostanie uruchomiona.
Więcej informacji: tel. 694 125 823, (22) 826-56-98, (22) 848-07-12

(mk-z)