Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Akcja dokumentacyjna – historia mieszkańców Hrubieszowa!

04.07.2014 | piątek | Udostępnij na Facebooku
Nasza „mała ojczyzna” Hrubieszów – zaczynamy dokumentować! 

Chcemy wspólnie stworzyć wielokulturową opowieść o tym mieście w XX wieku!

Jeśli posiadają Państwo wspomnienia, dzienniki, zdjęcia, literackie zapisy dotyczące życia w Hrubieszowie, zachęcamy do dzielenia się nimi z Ośrodkiem KARTA (a.kudelka@karta.org.pl) lub Miejską Biblioteką Publiczną w Hrubieszowie (mbp.hrubieszow@gmail.com).

Zbiory te staną się punktem wyjścia do organizowanych w bibliotece spotkań. Pozyskany od mieszkańców i różnych instytucji materiał zostanie opracowany i zdigitalizowany. Stworzy on – mamy nadzieję – wielowątkową opowieść o Hrubieszowie z XX wieku i będzie podstawą do utworzonej w ramach projektu wystawy i prezentacji. 

Docelowo historia Hrubieszowian i Hrubieszowa ukaże się w serii Karty „Małe Ojczyzny”. 

Projekt pt. jest realizowany w ramach priorytetu „Partnerstwo publiczno-społeczne” Programu Ministra „Promocja literatury i czytelnictwa”.
(ak)
Tagi: