Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Edukacja w miejscach pamięci w Polsce i na Węgrzech - Konferencja

27.05.2014 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

9 czerwca 2014 w Muzeum Historii Żydów Polskich (ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa) odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. Edukacja w miejscach pamięci w Polsce i na Węgrzech.

Do udziału w konferencji zapraszani są: 

- nauczyciele szkół ponadpodstawowych uczących przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia; 

- edukatorzy i działacze organizacji pozarządowych, muzeów historycznych i miejsc martyrologii; 

- Ambasadorzy Muzeum Historii Żydów Polskich, doradcy metodycznych przedmiotów społecznych (historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia); 

- przewodnicy turystyczni. 

PROGRAM KONFERENCJI 

Miejsce: Audytorium, I piętro, Muzeum Historii Żydów Polskich 

10.00 – 10.15 Powitanie i uroczyste otwarcie konferencji w imieniu dyrekcji Muzeum Historii Żydów Polskich i działu edukacji 

10.15 – 10.45 Programy edukacyjne w miejscach pamięci Zagłady – doświadczenia węgierskie, Andrea Szőnyi (tłumaczenie symultaniczne w języku polskim) 

10.45 – 11.15 Programy edukacyjne w miejscach pamięci Zagłady – doświadczenia polskie, Wiesław Wysok 

11.15 – 11.45 Postawy antysemickie i uprzedzenia we współczesnym społeczeństwie polskim, dr hab. Michał Bilewicz 

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa 

12.00 – 13.00 Panel I:
Czy edukacja o Zagładzie w miejscach pamięci może być skuteczną barierą przed antysemityzmem? Andrea Szőnyi, Bożenna Sucharska, dr hab. Michał Bilewicz, 

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa 

14.00 – 14.30 Wizyty w miejscach pamięci w świetle badań empirycznych, dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs 

14:30 – 15:00 Postawy antysemickie i uprzedzenia we współczesnym społeczeństwie węgierskim, Péter Krekó (tłumaczenie symultaniczne w języku polskim) 

15:00 – 15:30 Rozwiązania legislacyjne zwalczające antysemityzm, rasizm i ksenofobię a rzeczywistość  

15:30 – 16:30
Panel II:
Antysemityzm w przestrzeni publicznej a polityka państwa. Péter Krekó, dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs 

16:30 – 16:50 Podsumowanie i zakończenie konferencji 

Wykładowcy:
- Dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs - dr nauk humanistycznych, dyrektorka Centrum Badań Holokaustu UJ, adiunktka w Instytucie Europeistyki UJ. Realizowała badania m. in. w: Uniwersytecie w Oxfordzie, Uniwersytecie Cambridge, Uniwersytecie Columbia, Domu Konferencji Wannsee w Berlinie. Współorganizatorka Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście UJ. 

- Dr hab. Michał Bilewicz - kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami Wydziału Psychologii oraz wykładowca w Katedrze Psychologii Osobowości UW, zajmuje się badaniem antysemityzmu oraz skuteczności działań edukacyjnych. 

- Péter Krekó - pracownik Uniwersytetu ELTE w Budapeszcie, badacz uprzedzeń, stereotypów i antysemityzmu na Węgrzech. 

- Andrea Szőnyi - edukatorka, dyrektorka generalna Fundacji Zachor, przewodniczy pracom komisji węgierskiej w International Holocaust Remembrance Alliance. 

- Wiesław Wysok – edukator, zajmuje się teorią i praktyką nauczania w miejscach pamięci, kierownik działu Edukacyjnego Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. 

- Bożenna Sucharska – nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, autorka wielu publikacji edukacyjnych dotyczących wspólnej historii Polaków i Żydów, Ambasadorka Muzeum Historii Żydów Polskich, koordynatorka regionalna programu polsko-izraelskich wymian młodzieży, wyróżniona przez kapitułę nagrody im. Ireny Sendlerowej. 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Rezerwacji można dokonać wysyłając e-mail na adres rsvp@jewishmuseum.org.pl. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 31 maja 2014 r. 

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: mutracka@jewishmuseum.org.pl.

Źródło.

(ak)