Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Węzły pamięci niepodległej Polski - spotkanie promocyjne

20.05.2014 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

Muzeum Historii Polski oraz Fundacja Węzły Pamięci we współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie i SIW Znak mają zaszczyt zaprosić na spotkanie dyskusyjne pt. Węzły pamięci niepodległej Polski, towarzyszące premierze publikacji w dn. 21 maja (środa), godz. 12.00 w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie.

„O jaką Polskę walczymy? – pytali redaktorzy podziemnego „Biuletynu Informacyjnego” w 1943 roku. Koniec wojny przyniósł zagładę tamtego świata. Przerwana została ciągłość państwa i tradycji. Skończyła się ta postać Polski Niepodległej, która trwała w zmiennym, ale ciągłym kształcie geograficznym i społecznym przez tysiąc lat. II RP była jej ostatnim wcieleniem. W projekcie „Węzły pamięci…” chcemy odtworzyć jej portret pamięciowy. 

Chcemy przypomnieć spuściznę kulturową państwa wieloetnicznego i wielokulturowego, tradycję Polski obywatelskiej, pojmowanej przez kolejne pokolenia jako dobro wspólne. 

Pragniemy zadać pytanie, w imię jakiej Polski dokonywali wyboru jeńcy w Starobielsku, przedzierali się na Zachód ochotnicy do Polskich Sił Zbrojnych? 

Inspiracją dla projektu był cykl „Lieux de mémoire” francuskiego historyka Pierre’a Nora. 

U nas w miejsce „lieux” stosujemy termin „węzły”. Zawarta w nim metafora jest oczywista i celowo wieloznaczna. „Węzłami” są nazwy, pełniące funkcje połączeń („supełków”) w rozmaitych sieciach znaczeniowych, które składają się na zbiorową pamięć i zbiorowe wyobrażenia. 

Prace nad projektem, którego pomysłodawcą jest prof. Zdzisław Najder, trwały od czerwca 2010 roku, koordynowane przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Fundacją Węzły Pamięci. W realizację projektu zaangażowało się liczne grono historyków i socjologów, które dokonuje rekonstrukcji dawnej mapy pojęć i wyobrażeń o utraconej Atlantydzie. 

Publikacja zawiera obszerny wybór fotografii, w większości publikowanych po raz pierwszy, które składają się na panoramiczny obraz II Rzeczpospolitej. 

Do książki dołączone są dwie płyty CD. Na pierwszej z nich, zatytułowanej „Pieśni i piosenki”, zebrane zostały utwory, które były popularne w II RP i nadal są jeszcze śpiewane. Druga płyta pt. „Głosy i dźwięki” zawiera charakterystyczne sygnały masowo słuchanego radia oraz głosy wybitnych postaci naszej historii. Zgodnie z założeniami książki, jako cezura zastosowany został koniec istnienia Polskiego Państwa Podziemnego w 1945 roku.” 

Szczegółowe informacje o publikacji:
Węzły pamięci niepodległej Polski, opracowanie zbiorowe
Zespół redakcyjny: Zdzisław Najder, Anna Machcewicz, Michał Kopczyński, Roman Kuźniar, Bartłomiej Sienkiewicz, Wojciech Włodarczyk
Wydawca: SIW Znak
Wydanie I, Kraków-Warszawa 2014
ISBN: 978-83-240-3130-6
Cena: 89,90 zł
Twórcy: Muzeum Historii Polski w Warszawie, Fundacja Węzły Pamięci
Twórcy dodatku muzycznego: Polskie Radio S.A., Fundacja Węzły Pamięci Partner: Ośrodek KARTA
Patronat medialny: Polskie Radio S.A., Tygodnik POLITYKA

(ak)