Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

„Ścieżki historii” – konkurs

05.05.2014 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Muzeum Dulag 121 zaprasza do wzięcia udziału w powiatowym konkursie gimnazjalnym „Ścieżki historii”. Formuła konkursu inspirowana jest questingiem, geocachingiem i grami terenowymi - umożliwia uczestnikom odkrywanie na nowo historii, miejsc, postaci związanych z ich miejscowością oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania i analizowania źródeł historycznych.

Szczególny nacisk został położony na samodzielność i kreatywność uczestników, których zadaniem będzie opracowanie, pod opieką nauczyciela i animatora, ścieżek historycznych dotyczących historii i kultury XX wieku najbliższej okolicy. Konkurs składa się z 4 etapów. 

Konkurs zorganizowany jest w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm Jutra” realizowanego przez Muzeum Historii Polski. Honorowy patronat nad konkursem objęła Elżbieta Smolińska, Starosta Pruszkowski. Będzie to doskonała okazja do zwiększenia wiedzy na temat historii miejscowości leżących w powiecie pruszkowskim. 

Konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej uczącej się w szkołach na terenie powiatu pruszkowskiego. Jest on oryginalną propozycją obejmującą edukację historyczną, upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego i kształtowanie aktywnej postawy przywiązania do „małej ojczyzny”.

Konkurs „Ścieżki historii” do doskonały sposób na poszerzanie wiedzy, rywalizację, zabawę i aktywny wypoczynek. Efektem całego projektu będą ulotki dystrybuowane w powiecie oraz udostępnione w Internecie na zasadach Creative Commons zawierające przygotowane przez uczestników ścieżki zadań oraz informacje historyczne o miejscowościach powiatu. Będzie to atrakcyjne narzędzie edukacyjne do wykorzystania przez szkoły oraz inne zainteresowane osoby.

Konkurs dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Termin trwania konkursu 28.04. 2014 – 27.06.2014

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Zgoda na udział w konkursie

Źródło.

(ak)