Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Międzynarodowe Archiwum Białoruskie (MAB)

29.01.2014 | środa | Udostępnij na Facebooku

Została uruchomiona strona internetowa Międzynarodowego Archiwum Białoruskiego (MAB) www.mab.org.pl. Program, realizowany przez Ośrodek KARTA, stawia sobie za cel wspomaganie niezależnych organizacji oraz osób prywatnych, które na Białorusi i poza nią zajmują się gromadzeniem źródeł historycznych oraz dokumentowaniem dziejów społeczeństwa białoruskiego w XX i XXI wieku.

Zdigitalizowane zasoby archiwalne zostały udostępnione w Bibliotece Cyfrowej Międzynarodowego Archiwum Białoruskiego podlinkować http://dlibra.karta.org.pl/mab. Obecnie można korzystać z kolekcji 114 białoruskich publikacji drugoobiegowych pochodzących ze zbiorów Organizacji Społecznej „Dyjariusz”. Strona i biblioteka funkcjonują w języku polskim i białoruskim.

Projekt jest współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wspólne działania polsko-białoruskie”.

(ak)