Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Dawać świadectwo i działać - apel!

27.01.2014 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu oraz 69. Rocznicy Wyzwolenia KL Auschwitz (27.01.2014) działacze i edukatorzy w dziedzinie praw człowieka oraz historycy, pracownicy miejsc pamięci i muzeów opracowali i ogłosili rekomendacje, jak twórczo łączyć edukację historyczną z edukacją o prawach człowieka i na ich rzecz.

Jak historia ma się do praw człowieka? Czy ucząc o prawach człowieka konieczne są odniesienia do historii? W jaki sposób przekuć pamięć np. o zbrodniach narodowego socjalizmu i Holokauście w działanie na rzecz praw człowieka? Czy edukacja historyczna i edukacja w dziedzinie praw człowieka to dwa całkowicie odrębne światy, czy przeciwnie, obszary, które zyskują na głębi i znaczeniu, gdy próbuje się je ze sobą łączyć?

Z tymi pytaniami postanowili zmierzyć się działacze i edukatorzy w dziedzinie praw człowieka, historycy oraz pracownicy miejsc pamięci i muzeów z całej Polski w trakcie 3-dniowej konferencji pt.: „Historia a prawa człowieka: pamięć, edukacja i aktywizm” (24-26.01.2014, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu).

Pretekstem do spotkania była chęć podsumowania „dobrych praktyk” wypracowanych w latach 2009-2013 przez polskie organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne w ramach programu grantowego „Edukacja o Prawach Człowieka” Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ). Wspólnym mianownikiem zrealizowanych projektów było podjęcie próby twórczego połączenia nauczania historii z edukacją o prawach człowieka i na ich rzecz.

Zdobyte podczas realizacji ww. projektów wnioski i doświadczenia posłużyły uczestnikom konferencji za punkt wyjścia i inspiracje do stworzenia listy postulatów z rekomendacjami nt. możliwych synergii pomiędzy historią a prawami człowieka w różnych sferach edukacji.

Sugestie przedstawione przez uczestników konferencji powinny być traktowane jako zalążek dłuższego procesu, a co za tym idzie jedno z wielu możliwych podejść do tego pełnego wyzwań tematu. Przedstawiciele dziedzin, którzy często funkcjonują w „innych światach” (historia vs. prawa człowieka) uznali, że poszukiwanie punktów wspólnych może być wzbogacające, a w efekcie przynosić obu stronom wartościowe rezultaty edukacyjne. Tym samym konferencja „Historia a prawa człowieka: pamięć, edukacja i aktywizm” stanowi wyraz aktywnego włączenia się w ogólnoeuropejską debatę na temat szans i wyzwań, jakie niesie idea łączenia nauczania historii z edukacją w zakresie praw człowieka.

Zespół inicjatywny konferencji/organizatorzy konferencji:
Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
Fundacja Humanity in Action Polska
Fundacja Ośrodka KARTA

ZAŁOŻENIA I PROGRAM KONFERENCJI

INFORMACJA PRASOWA

REKOMENDACJE

Kontakt: Elżbieta Pasternak Tel. +48 33 843 21 07 / pasternak@mdsm.pl
Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

(ak)

Konferencja Historia a prawa człowieka