Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Konferencja „Historia a prawa człowieka: pamięć, edukacja i aktywizm”

24.01.2014 | piątek | Udostępnij na Facebooku
Konferencja jest finansowana przez Fundację Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość z Berlina, a zainicjowana przez Zespół w składzie: Magdalena Szarota, Monika Mazur-Rafał, Fundacja Humanity in Action Polska (Warszawa), Elżbieta Pasternak, Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Agnieszka Kudełka, Alicja Wancerz-Gluza, Fundacja Ośrodka KARTA (Warszawa). 
 

Konferencja będzie miała zarówno charakter podsumowania, jak i analizy i wymiany „dobrych praktyk” z obszaru edukacji formalnej i nieformalnej, zarówno młodzieży, jak i dorosłych. Niezależnie od tego uczestnicy konferencji opracują katalog postulatów z rekomendacjami, jak twórczo łączyć edukację historyczną z edukacją na rzecz praw człowieka. 
 

W konferencji wezmą udział zarówno realizatorzy wybranych projektów łączących edukację w obu dziedzinach, mając możliwość wzajemnego poznania się, wymiany poglądów i doświadczeń, jak i eksperci w jednej lub obu dziedzinach oraz przedstawiciele środowisk naukowych, opiniotwórczych i przedstawiciele państwa, otrzymując „wgląd” w innowacyjne metodologie oraz aktywne włączenie się w ogólnoeuropejską debatę na temat szans i wyzwań, jakie niesie idea łączenia nauczania historii z edukacją o prawach człowieka i na ich rzecz.

(ak)