Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Laboratorium „Pilorama”

14.10.2013 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

W dniach 25-28 lipca 2012 roku Forum Społeczeństwo Obywatelskie, Unia Europejska-Rosja [EU-Russia Civil Society Forum, http://eu-russia-csf.org] było jednym z organizatorów pierwszego Europejskiego Forum Młodzieżowego „Laboratorium Pilorama”. Przedsięwzięcie miało miejsce w ramach Międzynarodowego Forum Obywatelskiego „Pilorama”, corocznego spotkania polityków, obrońców praw człowieka, dziennikarzy, artystów, aktorów, muzyków, jak również szerokiej publiczności z różnych regionów Rosji i zagranicy, które odbywa się na terenie Memoriałowego Ośrodka Historii Represji Politycznych „Perm-36” w Kraju Permskim.

Około 100 uczestników z 11 krajów omówiło z ekspertami z kilku krajów europejskich i rosyjskich regionów takie aktualne problemy, jak prawa mniejszości, rozwój przestrzeni miejskiej i zaangażowanie obywatelskie, pamięć historyczna i edukacja oraz wykorzystanie tych tematów w polityce. Ku naszemu wielkiemu ubolewaniu, drugie Europejskie Forum Młodych Profesjonalistów „Laboratorium Pilorama” w tym roku trzeba było niespodziewanie odwołać.

Oficjalną przyczyną odwołania wydarzenia były formalne problemy, które nieoczekiwanie pojawiły się z umową wcześniej już podpisaną przez Ministerstwo Kultury Kraju Permskiego z Ośrodkiem Memorialnym „Perm-36, głównym organizatorem „Piloramy”. Po tym, jak Ministerstwo wycofało się ze swojej części finansowania, która wynosiła około połowy budżetu forum młodzieżowego, przeprowadzenie „Laboratorium Pilorama”  w zaplanowanym formacie, zasięgu i charakterze stało się niemożliwe. Trzeba było odwołać wydarzenie. Biorąc pod uwagę intensywną pracę przygotowawczą, która faktycznie rozpoczęła się na rok przed wydarzeniem jest to szczególnie smutne.

Niemniej jednak organizatorzy postanowili przeprowadzić akcję solidarności w Permie, a dokładnie dwie dyskusje, które powinny były mieć miejsce w czasie, na który zaplanowana była „Pilorama” i „Laboratorium Pilorama”, aby wyrazić nasze wsparcie wobec społeczeństwa obywatelskiego w Rosji ogólnie, a w szczególności w regionie permskim. Akcję wsparły miejscowe organizacje pozarządowe (Grani, Perm-36, permski Memoriał), co pozwoliło na zebranie ekspertów z całej Rosji. W trakcie dyskusji poruszano takiej tematy, jak problemy ekologii, korupcja, dialog międzykulturowy, pamięć historyczna, co spowodowało ożywioną dyskusję trwającą także po zakończeniu przedsięwzięcia.

Link do strony Piloramy.

Z rosyjskiego tłumaczyła Kamila Laśkiewicz-Krzymińska.

Źródło.

(ak)