Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Nagroda Praw Człowieka im. V. Havla dla Alesia Bialackiego

30.09.2013 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Białoruski opozycjonista i więzień polityczny Aleś Bialacki został pierwszym laureatem Nagrody Praw Człowieka imienia Vaclava Havla. Nagroda przyznawana będzie corocznie przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wspólnie z Biblioteką Vaclava Havla oraz Fundacją Karta 77 – za wyjątkowe działania obywatelskie w obronie praw człowieka w Europie i na świecie.

Laureat nagrody Aleś Bialacki przewodniczący Centrum Praw Człowieka „Wiosna” na Białorusi odbywa wieloletnią karę w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za rzekome ukrywanie na zagranicznych kontach znacznych sum pieniędzy. 

Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Jean-Claude Mignon podkreślił ogromną determinacją z jaką Aleś Bialacki walczył o prawa należne każdemu człowiekowi. 

To nowo utworzone po raz pierwszy przyznane dzisiaj wyróżnienie – zdaniem Jean-Claude Mignona – powinno pozwolić lepiej nagłośnić ważne sprawy dotyczące obrony praw człowieka oraz stanowić wsparcie dla wyróżniających się bojowników o prawa człowieka. 

Laureat nagrody Aleś Bialacki przewodniczący Centrum Praw Człowieka „Wiosna” na Białorusi odbywa wieloletnią karę w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za rzekome ukrywanie na zagranicznych kontach znacznych sum pieniędzy. 

W imieniu laureata nagrodę odebrała jego żona Natalia Pińczuk. Wyróżnienie to – jak powiedziała – jest uznaniem dla działań i odwagi narodu białoruskiego i wszystkich walczących w jej kraju o wolność i podstawowe prawa. Nagrodzie towarzyszy czek w wysokości 60 tysięcy euro. 

Pozostałym kandydatami do nagrody były – Stowarzyszenie Młodych Prawników Gruzji oraz chińska organizacja The Rights Defence Network.

Źródło.

(ak)