Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

"Bibuła" nieodpłatnie do przekazania

09.05.2013 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

Archiwum Opozycji Ośrodka KARTA posiada ogromny zbiór dubletów publikacji ukazujących się w Peerelu poza cenzurą w latach 1976-90 (periodyków i druków zwartych) do nieodpłatnego przekazania. W niektórych przypadkach przekazywano nam pozostałości punktów kolportażowych, co oznacza dublety wielokrotne – czasem do kilkuset egzemplarzy. Ośrodek gotów jest przekazać je nieodpłatnie placówkom państwowym, samorządowym lub pozarządowym (wyłącznie zarejestrowanym), które zdeklarują trwałe ich przechowywanie oraz otwarty i bezpłatny dostęp do nich wszystkim zainteresowanym – w miejscu przechowywania zasobu.

Liczymy na odbiór „bibuły” własnym transportem z siedziby KARTY w Warszawie.

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 czerwca 2013.

Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z Waldemarem Michałowskim, który poinformuje Państwa o posiadanych dubletach.

e-mail: w.michalowski@karta.org.pl

tel. 022 848 07 12

Czekamy na zgłoszenia!

Zespół Ośrodka KARTA

(ak)