Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Archiwa społeczne w Polsce

22.11.2012 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

Ośrodek KARTA tworzy otwartą bazę danych polskich archiwów społecznych, czyli gromadzących materiały dotyczące m.in. historii ludzi, instytucji oraz miejsc. Zachęcamy do włączenia się do ogólnopolskiej sieci archiwów społecznych. Prosimy o kontakt: fundacje, stowarzyszenia regionalne, towarzystwa miłośników, bądź inne organizacje gromadzące zbiory archiwalne.

Prosimy o nadsyłanie informacji na temat istniejących archiwów społecznych do Katarzyny Ziętal: k.zietal@karta.org.pl. W mailu wystarczy podać nazwę organizacji oraz jeśli to możliwe dane kontaktowe.

Bez Państwa pomocy nie uda nam się stworzyć pełnej bazy archiwów społecznych, zwłaszcza tych o charakterze lokalnym!

Projekt jest realizowany w ramach Programu „Archiwistyka Społeczna” Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

(ak)