Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Finał XIII edycji konkursu „Człowiek w historii. Rosja — 20 wiek”

13.08.2012 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

 

4 maja 2012 miał miejsce finał XIII edycji rosyjskiego konkursu „Człowiek w historii. Rosja — 20 wiek”. W moskiewskim teatrze „Na Strastnom” odbyła się uroczysta gala finałowa i wręczenie nagród. 

„Człowiek w historii. Rosja – 20 wiek” to tytuł ogólnorosyjskiego konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie „Memoriał” z Moskwy od 2000 roku. Jest to konkurs „siostrzany” wobec „Historii Bliskiej”, organizowanej przez Ośrodek KARTA od 1996 roku. Od roku 2010 ogłaszane są w ich ramach tematy dotyczące wspólnej polsko-rosyjskiej historii. Jeden z tematów rosyjskiego konkursu brzmiał: „Rosja i Polska: swoi czy obcy”.

Na XIII edycję konkursu rosyjskiego nadesłano 1507 prac. Jury, w skład którego wchodzą wybitni rosyjscy historycy, przyznało nagrody i wyróżnienia 40 pracom. Więcej informacji na ten temat oraz pełna lista laureatów pod adresem: www.urokiistorii.ru

Wśród nagrodzonych prac o tematyce polsko-rosyjskiej znalazła się praca Michaiła Masłowa pt.: „Historia wysiedlenia Polaków na Syberię: ludzie, zdarzenia, losy” oraz praca Dmitrija Tołstołuckija i Nikołaja Ilczenki pt.: „Chcemy przyjaźnić się dziś!”. Obie prace zostały przetłumaczone na język polski i udostępnione: http://uczyc-sie-z-historii.pl

Michaił Masłow przeprowadził badania losów polskich rodzin zamieszkałych w Usolje-Sibirskoje. W pracy nakreślił szczegółowo dzieje Polaków-zesłańców, a także przedstawił losy kilku rodzin: Kustosów, Gricajewów, Romaszewskich, Malawskich. Laureat na wstępie swojej pracy podał również rys historyczny, zarysował losy polskich zesłańców, sięgając do zsyłek w okresie carskiej Rosji – po upadku powstania styczniowego czy do deportacji Polaków w okresie Wielkiego Terroru w latach 1937–1938. Zapraszamy do lektury pracy Michaiła Masłowa pod adresem: http://uczyc-sie-z-historii.pl.

W pracy „Chcemy przyjaźnić się dziś” Dmitrij Tołstołuckij i Nikołaj Ilczenko poszukują odpowiedzi na pytanie, co znaczy dla nich Polska, jak oni, Rosjanie, postrzegają relacje polsko-rosyjskie i jak wyobrażają sobie ich przyszłość. Chłopcy wraz z innymi 64 uczniami klas V-XI przeprowadzili ankietę. Każdy z nich sam odpowiadał na pytania, a także przepytywał swoich krewnych, przyjaciół, nauczycieli, znajomych. Łącznie udział w ankiecie wzięło 338 osób. Jednym z pytań ankiety było: „Czy Rosja i Polska mają wspólną granicę?”. Jak informują Dmitrij Tołstołuckij i Nikołaj Ilczenko w swojej pracy, na to pytanie 99 osób odpowiedziało «nie», 76 - «nie wiem» i tylko 163- «tak». Tylko 26 respondentów wskazało, że granica przebiega przez obwód kaliningradzki. W ankiecie padały również inne pytania, jak np. pytanie o stolicę Polski. Praca chłopców ma charakter pracy socjologicznej. Z odpowiedzi respondentów chłopcy wyciągają wnioski. Jakie? Aby się tego dowiedzieć, zapraszamy do lektury ich pracy: http://uczyc-sie-z-historii.pl.

Wersja rosyjska prac znajduje się tutaj: http://uczyc-sie-z-historii.pl

(mk-z)