Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

V Rajd szlakiem „Żołnierzy Wyklętych”

09.06.2012 | sobota | Udostępnij na Facebooku

Ze względu na edukacyjny charakter Rajd Szlakiem  „Żołnierzy Wyklętych” stanowi atrakcyjną i przystępną formę rozpowszechnienia wśród młodych ludzi wiedzy na temat żołnierzy podziemia niepodległościowego z lat 40. i 50. ubiegłego stulecia.

Młodzież będzie mogła poznać miejsca i postaci związane z walkami i działalnością antykomunistycznej partyzantki niepodległościowej swoich małych ojczyzn, spotkać się ze świadkami historii i zebrać od nich relacje.

Uczestnicy podzieleni zostaną na cztery patrole, które wyruszą 13 czerwca (środa) o godzinie 8.00 z czterech różnych miejsc.

Każdy patrol otrzyma swojego patrona:
- grupa z Myszyńca - patrol im. ppor. cz.w. Henryka Wieliczko „Lufy"
- grupa z Kadzidła - patrol im. Stefana Pabisia „Stefana".

Źródło.

(jp, ak)