Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Program „Jan Karski. Niedokończona misja”

09.06.2012 | sobota | Udostępnij na Facebooku

Celem czteroletniego (2010-2014) programu „Jan Karski. Niedokończona misja” jest przywrócenie pamięci o czynach i osobie Jana Karskiego w Polsce i na świecie. Historia legendarnego emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego wpisuje się w kontekst relacji polsko-żydowskich.

Program „Jan Karski. Niedokończona misja” ma na celu popularyzację postaci Jana Karskiego poprzez włączenie lekcji o nim do programów szkół polskich oraz polonijnych. W ramach tego projektu organizowane są warsztaty dla nauczycieli (w 2010 r. zorganizowane już były w Nowym Jorku i w Toronto) oraz konkurs na scenariusz lekcji multimedialnej o Janie Karskim przygotowany przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce we współpracy z Działem Edukacyjnym Muzeum Historii Polski.

Muzeum Historii Polski oddaje do dyspozycji nauczycieli i uczniów gimnazjów oraz liceów interdyscyplinarny pakiet edukacyjny „Jan Karski i jego czasy”, w którym znaleźć można zarówno materiały źródłowe (dokumenty, zdjęcia) i uzupełniające (fragmenty książki Tajne państwo Jan Karskiego), jak i gotowe propozycje scenariuszy lekcji multimedialnych z wykorzystaniem materiałów dostępnych w pakiecie. Pakiet powstał dzięki wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Mediateka Jana Karskiego
W ramach tego projektu powstała nowa strona internetowawww.JanKarski.org poświęcona Janowi Karskiemu i programowi obchodów stulecia jego narodzin. Jej częścią jest wirtualne archiwum Karskiego. Mediateka zawiera materiały edukacyjne, zdigitalizowane dokumenty i świadectwa związane z Emisariuszem oraz informacje o tym, co powstaje w wyniku inspiracji jego postawą – instytutach, konkursach, stypendiach, nagrodach, konferencjach.

Archiwum multimedialne powstaje dzięki współpracy z Muzeum Miasta Łodzi oraz Instytutem Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej. Obie te instytucje otrzymały od samego Karskiego oraz jego spadkobierców cenne kolekcje przedmiotów, dokumentów oraz zdjęć. Największym niezbadanym do dziś zasobem archiwalnym jest kolekcja Karskiego w Hoover Institute w Palo Alto (Kalifornia).

Na temat życia i działalności Jana Karskiego można przeczytać w glosariuszu strony Uczyć się z historii.

Źródło.

(jp, ak)