Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Wymiana polsko-rosyjska: Krasnojarsk-Ruda Śląska

05.06.2012 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

W sierpniu i wrześniu 2012 roku młodzież z Polski i Rosji będzie miała unikalną możliwość poznać rówieśników z kraju partnerskiego, na własną rękę poszukać śladów swoich rodaków w Kraju Krasnojarskim oraz na Górnym Śląsku / w Zagłębiu Dąbrowskim, stać się aktywnymi uczestnikami wycieczek i wyjazdów na tereny zabytkowe oraz odkryć dla siebie nowe wątki historyczne i kulturalne w relacjach polsko-rosyjskich.

Głównym celem projektu jest umożliwienie bezpośrednich kontaktów i tematycznej współpracy młodzieży z Rosji i Polski. Ponadto niniejsze przedsięwzięcie ma na celu promowanie polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży w danych regionach oraz budowanie stałych stosunków partnerskich pomiędzy organizacjami z Kraju Krasnojarskiego i Śląska / Zagłębia, zaangażowanymi w pracę z młodzieżą.

Planowana wymiana młodzieżowa jest skierowana dla młodzieży w wieku od 17 do 22 lat (uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów młodszych lat) z rosyjskiego miasta Krasnojarsk (i okolic) oraz polskiego miasta Ruda Śląska (i okolic).

Źródło.

(ak)