Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Relacje ocalonych z Holokaustu - w Domu Spotkań z Historią

20.04.2012 | piątek | Udostępnij na Facebooku

Dom Spotkań z Historią zaprasza na otwarcie czytelni multimedialnej VHA (Visual History Archive) w DSH, gdzie będą udostępnione bezcenne zbiory archiwalne USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education (Instytutu Historii Wizualnej i Edukacji Fundacji Shoah USC).

Archiwum, założone w 1994 roku przez Stevena Spielberga, to największy zbiór biograficznych relacji wideo na świecie. Obejmuje ponad 50 000 relacji osób ocalonych oraz świadków Holokaustu z 56 krajów, nagranych w 32 językach, w tym ponad 1500 w języku polskim.

Pomysł zarejestrowania na wideo relacji ocalałych z Zagłady zrodził się w Krakowie. Amerykański reżyser Steven Spielberg, zainspirowany pracą nad filmem „Lista Schindlera” i spotkaniami z ocalałymi, założył w 1994 roku w Los Angeles Fundację Zapisu Historii Ocalonych z Shoah (Survivors for the Shoah Visual History Foundation). Celem było zarejestrowanie świadectw osób ocalonych oraz świadków Holokaustu.

Dom Spotkań z Historią jako pierwszy w Polsce umożliwia dostęp do całości zbiorów VHA, tj. 120 000 godzin nagrań (52 000 świadectw z całego świata)  za pośrednictwem Uniwersytetu Karola w Pradze. Od kwietnia 2012 ten bezcenny zbiór udostępniany jest w siedzibie DSH przy Karowej, w ramach działalności Archiwum Historii Mówionej DSH i Ośrodka KARTA.

Program spotkania:

24 kwietnia 2012, Dom Spotkań z Historią, Karowa 20

13.00 - Wprowadzenie. Warunki dostępu do VHA w Domu Spotkań z Historią.

Partnerstwo Instytutu Fundacji Shoah USC w Los Angeles i Uniwersytetu Karola w Pradze

13.15 - Monika Koszyńska (Shoah Foundation Institute w Polsce)

Historia powstawania VHA, rozwój i obecne cele Instytutu; rola jego przedstawiciela w Polsce.

13.45 - prof. Jacek Leociak (Centrum Badań nad Zagładą Żydów)

Refleksje i doświadczenia badacza korzystającego ze zbioru VHA; metodologia pozyskiwania tego typu źródeł i ich specyfika.

 14.15 - Piotr Filipkowski ( Polskie Towarzystwo Historii Mówionej , IFiS PAN) oraz Anna Maciąg

(Archiwum Historii Mówionej DSH/OK)

Jak korzystać ze zbiorów VHA. Prezentacja fragmentów relacji oraz materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie Instytutu.

Więcej informacji o projekcie:

Archiwum Historii Mówionej DSH/OK

Anna Maciąg, a.maciag@karta.org.pl, tel. 22 255 05 41; tel. 22 848 07 12

Piotr Filipkowski, p.filipkowski@karta.org.pl, tel. 22 255 05 43;

(mk-z)