Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

I Powiatowy Konkurs Historyczny w Chrzanowie

19.03.2012 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Muzeum im. I. i M. Mazarakich w Chrzanowie zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w I Powiatowym konkursie historycznym poświęconym biografiom chrzanowskich właścicieli ziemskich.

Proponujemy uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Chrzanowskiego odkrycie na nowo historii i kultury Chrzanowa w formie konkursu. Mamy nadzieję, że forma konkursu będzie ciekawa i inspirująca dla uczniów oraz pozwoli odkryć dawno zapomniany świat Małej Ojczyzny dla przyszłych pokoleń.

Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie nauczycielom przedmiotów: historii, WOS, języka polskiego, WOK lub innych przedmiotów. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 21 marca.

Szczegółowe zestawienie dotyczące tematyki konkursu oraz literatury obowiązkowej i uzupełniającej będącej podstawą udziału w konkursie znajduje się na stronach Muzeum.

(mw)

Tagi: