Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Pozytywna wizja Peerelu wśród gimnazjalistów

19.03.2012 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Polska Ludowa jako arkadia, której złe cechy są osłabiane przez brak realnej wiedzy o swojej rzeczywistej naturze - taki obraz PRL-u odczytać można według Roberta Bogdańskiego z prac konkursowych przygotowanych w ramach projektu "PRL w QMAMIE". Qmam to internetowe narzędzie pozwalające na łatwe stworzenie multimedialnej gazety internetowej. W ramach projektu gimnazjaliści mieli przygotować jedno wydanie gazety poświęcone codzienności PRL. Robert Bogdański jest prezesem Fundacji Nowe Media.

Artykuł z Newsweeka jest próbą krytycznej analizy wyników konkursu. Pokazują one bowiem istnienie wyobrażonej pamięci o Polsce Ludowej, w której krysys i zapaść technologiczna stają się pozytywnymi czynnikami umacniającymi relacje międzyludzkie:

To świat, w którym według słów jednego z uczestników dyskusji szkolnej „relacje międzyludzkie były głębsze, a ludzie więcej się ze sobą spotykali”. Jednym z motywów takich spotkań było np. wspólne oglądanie telewizji.

Autor wskazuje także na istnienie głęboko zakorzenionych mitów i uproszczeń związanych z rzeczywistym stanem polskiej gospodarki tego okresu. O jej sile świadczyć miała produkcja krajowych samochodów czy lot w kosmos Mirosława Hermaszewskiego. Ogromne zadłużenie państwa, kryzys gospodarczy przejawiający się w każdej dziedzinie życia czy zacofanie technologiczne względem Zachodu nie jest uświadamiane.

W mitycznym Peerelu efektywnie działała pomoc społeczna i nie było bezrobocia ani bezdomności. Młodzi ujmują to dosadnie: „W PRL mimo problemów ze zdobyciem jedzenia nikt z głodu nie umarł. A teraz?” – pyta retorycznie jedno z nich.

Zdaniem autora rozumienie Peerelu, jakie zaprezentowali uczestnicy konkursu, pokazało jak najbardziej współczesne deficyty duchowe, lęki i tęsknoty. Jest teź jednak świadectwem poważnego problemu związanego z edukacją o historii Polski Ludowej.

(mw)

Tagi: