Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

I Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Poczucie bezpieczeństwa Polaków w dekadzie 1971-1981

05.01.2012 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu organizują I Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Poczucie Bezpieczeństwa Polaków w Dekadzie 1971-81, która odbędzie się w dniu 17 stycznia 2012 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

formularz zgłoszeniowy (doc)

Przedmiotem zainteresowania organizatorów  jest wielowymiarowe ujęcie egzystencji w dekadzie Gierkowskiej. Zakładamy, że tak szeroko zakrojona perspektywa, obejmująca swoim zasięgiem zarówno takie dziedziny, jak tylko socjologia, kulturoznawstwo, pedagogika, zdrowie publiczne, jak też ekonomia literaturoznawstwo, historię i prawo, umożliwi wskazanie czynników kształtujących poczucie bezpieczeństwa ówczesnych obywateli.

 

Przedmiotem konferencji będą takie zjawiska, jak:
1. Zróżnicowanie społeczne a poczucie bezpieczeństwa. (socjologia)
2. Strategie wychowawcze w okresie 1971-81 i ich wpływ na poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  (pedagogika)
3. Kształtowanie  określonych ideałów wychowawczych w okresie 1971-81 a odbiór społeczny dekady Gierkowskiej  w ocenie pokolenia dzisiejszych 40- i 50-latków (pedagogika)
4. Rola organizacji opozycyjnych (KOR) we wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa robotników. (historia, socjologia)
5. Poczucie zagrożenia dotyczące konsumpcji (chroniczny brak możliwości zaspokojenia potrzeb materialnych przez Polaków w tym okresie i następstwa tego zjawiska) (socjologia, ekonomia)
6. Ekonomiczne podłoże strajków i protestów robotniczych. (historia, ekonomia)
7. Polityka ekonomiczna za czasów Gierka i jej wpływ na poczucie bezpieczeństwa Polaków. (historia, ekonomia)
8. Poczucie zagrożenia w kulturze masowej okresu 1971-81. (językoznawstwo, kulturoznawstwo, prasoznawstwo)
9. Indoktrynacja polityczna a więzi społeczne
10. Bezpieczeństwo obywateli w świetle przepisów prawa obowiązującego w latach 1971-1981
11. Cenzura  a obraz rzeczywistości ukazany w literaturze i prasie
12. Sytuacja polityczna a stan zdrowia publicznego
13. Zaburzenia psychiczne w okresie 1971-81 i ich przyczyny.

KOMITET NAUKOWY
dr Joanna FARYSEJ - przewodnicząca
dr hab. Henryk LISIAK - wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Michał MUSIELAK
dr hab. Adam CZABAŃSKI
dr hab. Edward JELIŃSKI, prof. UAM

KOMITET ORGANIZACYJNY
Mgr Karol Siemaszko- przewodniczący
Mgr Joanna Bajek
Maja Mencel
Mgr Karolina Rudnicka
Mgr Marta Walachowska
Stud. Katarzyna Wujek

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Mgr Karol Siemaszko: wymiana@wsb.net.pl,  tel.: 61 8 510 518 wew. 131

Źródło.

(ak)