Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Deklaracja dot. edukacji i treningów nt. praw człowieka

20.12.2011 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

ONZ przyjęło wczoraj Deklarację dot. edukacji i treningów nt. praw człowieka. Według niej każdy ma niezbywalne prawo do edukacji nt. praw człowieka.

Deklaracja nie określa dokładnie co należy się dowiedzieć na temat praw człowieka, ale jak należy nauczać o prawach człowieka „through human rights, which includes learning and teaching in a way that respects the rights of both educators and learners” i dlaczego należy o nich nauczać „for human rights, which includes empowering persons to enjoy and exercise their rights and to respect and uphold the rights of others”.

Adaptacja tej nowej Deklaracji daje edukatorom i politykom okazję przewartościowania ich polityk narodowych i priorytetów w świetle standardów międzynarodowych. Jeśli jak mówi Deklaracja, „human rights education and training is essential for the promotion of universal respect for and observance of all human rights and fundamental freedoms for all” to prawa człowieka nie będą tylko prawem każej istoty ludzkiej, ale także koniecznością do odpowiedzialnego obywatelstwa światowego.

Tekst Deklaracji ONZ dot. edukacji i treningów nt. praw człowieka

Źródło.

(ak)