Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Konf.: Holocaust w szkole i mediach. Doświadczenia, przemyślenia i zalecenia

23.11.2011 | środa | Udostępnij na Facebooku

Konferencję organizują: Pädagogische Hochschule FHNW, Zentrum Politische Bildung und Geschichtsdidaktik, Zentrum für Demokratie Aarau. 

Więcej informacji na partnerskiej stronie "Lernen aus der Geschichte".

(ak)