Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Muzea, miejsca pamięci i świadkowie historii o „zimnej wojnie”

21.11.2011 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

The Baltic Initiative and Networks [Bałtycka inicjatywa i sieci] rozpoczęła gromadzenie informacji na temat miejsc pamięci, muzeów i wypowiedzi świadków historii z państw nadbałtyckich na temat „zimnej wojny”: www.coldwarsites.net.

Głównym celem Inicjatywy jest wzmacnianie dialogu i porozumienia pomiędzy krajami nadbałtyckimi poprzez wymianę informacji na temat okresu „zimnej wojny”. Koncepcja tej strony www.coldwarsites.net polega na tym, że historia jest opowiadana poprzez historyczne miejsca, w którym miały miejsce istotne wydarzenia związane z „zimną wojną”. 

Te miejsca to mogą być np.: kompleksy wojskowe i wojskowe obszary miejskie, więzienia i obozy więzienne, bunkery partyzanckie, miejsca egzekucji, tajne biura policji, pomniki i architektura lub place czy budynki, gdzie miały miejsce znaczące wydarzenia historyczne. Informacje o tych wydarzeniach powinny być przekazywane także przez świadków historii.

 

Organizacja
Inicjatywa to nieformalny krąg osób, które popierają cele Inicjatywy i działają na podobnych polach. Inicjatywa istnieje od 2004 roku.

Więcej na temat inicjatywy można przeczytać tutaj: http://coldwarsites.net/network.

(ak)