Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Konkurs „Drogi do wolności”

03.11.2011 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

ORGANIZATOR: FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Jego celem jest upowszechnienie wydarzeń, które miały wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1989 roku.

Tematyka konkursu nawiązuje do treści prezentowanych na wystawie "Drogi do Wolności" w Gdańsku oraz 30-tej rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego.

KATEGORIE KONKURSOWE:

KATEGORIA LITERACKA
Kartka z pamiętnika – Na podstawie wspomnień, opowiadań lub relacji świadków opisz jeden dzień z życia w czasie Stanu Wojennego. Wciel się w rolę zwykłego obywatela, dziecka, urzędnika, opozycjonisty, itp. , wyobraź sobie taki dzień i opisz go (nie więcej niż 3 strony A4).

Kryteria oceny:
spójność - praca powinna przedstawiać logicznie skomponowaną całość;
pomysłowość;
poziom merytoryczny;
struktura i styl wypowiedzi;
samodzielność.

KATEGORIA PLASTYCZNA
Narysuj komiks ilustrujący jeden dzień z życia w Stanie Wojennym.
(format A2 – blok techniczny)

Kryteria oceny:
technika plastyczna;
poziom plastyczny nadesłanych prac;
pomysł.

KATEGORIA FOTOGRAFIA
Przyślij do nas zdjęcie przedmiotu, który Tobie kojarzy się z życiem codziennym okresu PRL-u (w tym również Stanu Wojennego).
Format zdjęć: 21x30 cm (A4), 300 DPI.
Dołącz opis i uzasadnienie (nie więcej niż 1 strona A4)

Kryteria oceny:
pomysł;
umiejętność argumentacji swojego wyboru.

UWAGA !!!
Konkurs jest jednoetapowy.
Do pracy konkursowej należy dołączyć czytelnie wypełnioną metryczkę pracy.

Prace prosimy nadsyłać wyłącznie drogą pocztową na adres Fundacji (ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk), z dopiskiem na kopercie: "KONKURS HISTORYCZNY"

Termin nadsyłania prac mija w dniu 30.02.2012 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji do dnia 30.03.2012 roku.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Zarządu Fundacji Centrum Solidarności.

Laureaci konkursu wraz z opiekunami, zostaną zaproszeni do Gdańska, gdzie wezmą udział w zwiedzaniu miasta śladami jego wolnościowej tradycji. Fundacja zapewni grupie opiekę przewodnika, nocleg oraz wyżywienie w trakcie pobytu w Gdańsku.

Laureaci otrzymają również nagrody rzeczowe oraz gadżety z logo „Solidarność”. Informacje o wynikach konkursu oraz zaproszenia na wycieczkę po Gdańsku, zostaną rozesłane do wszystkich laureatów na trzy tygodnie przed wycieczką, planowaną na maj/czerwiec 2012r.

Źródło.

(ak)