Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Kolekcje KOR i Jacka Kuronia w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA

22.09.2011 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

Ośrodek KARTA z okazji 35. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników zaprasza do zapoznania się z unikatowymi kolekcjami: kolekcją imienną Jacka Kuronia oraz kolekcją Komitetu Obrony Robotników w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA.

Kolekcja Jacka Kuronia zawiera jego teksty własne w tym również teksty niepublikowane. Obejmuje ona także dokumenty obrazujące działalność Komitetu Obrony Robotników i KSS „KOR”.

Wśród tych dokumentów do najciekawszych należą „dzienniki pokładowe”: swoista kronika represji, powstała w wyniku notatek robionych w czasie dyżurów telefonicznych w mieszkaniu Jacka Kuronia.

W zbiorze znajdują się również dokumenty ukazujące działania systemu represji w PRL wymierzone przeciwko Jackowi Kuroniowi: rewizje i przeszukania, sprawy sądowe. Kolekcję uzupełniają dokumenty rodziny Jacka Kuronia oraz zbiór wycinków prasowych z publikacji polskich i zagranicznych, a także 1058 prywatnych listów od i do Jacka Kuronia (z czego ponad połowa to korespondencja z żoną Grażyną - „Gajką”). 

Kolekcja Komitet Obrony Robotników/Komitet Samoobrony Społecznej ,,KOR” zawiera dokumenty ukazujące pod wieloma aspektami działalność KOR ze wszystkich lat istnienia organizacji, począwszy od listu Jerzego Andrzejewskiego do prześladowanych robotników z Czerwca’76 oraz „Apelu do społeczeństwa i władz PRL”, skończywszy na oświadczeniu o rozwiązaniu KSS „KOR” z 23.09.1981 roku.

Materiały zawierają informacje o represjach wobec robotników strajkujących w Radomiu, Ursusie i Płocku w czerwcu 1976 roku oraz pomocy udzielanej robotnikom przez KOR: finansowej, lekarskiej i prawniczej. Dokumenty ukazują szeroką działalność wydawniczą KOR, która była początkiem wielkiego podziemnego ruchu drukarskiego w PRL.

Udostępniamy całość czasopism wydawanych przez KOR/KSS „KOR”: „Komunikat”, „Biuletyn Informacyjny”, „Robotnik”, a także liczne ulotki, oświadczenia, petycje sygnowane przez KOR m.in. ulotki powstałe po śmierci Stanisława Pyjasa.

Kolekcja pokazuje represje, jakie dotknęły działaczy: dokumenty z rewizji, aresztowań, fałszywki komunikatów KOR, akta z procesu przywódców KOR. W kolekcji znalazły się również materiały dotyczące kontaktów zagranicznych KOR: m.in. z czechosłowacką Kartą’77, z zachodnimi intelektualistami.

Udostępniamy wycinki z prasy zachodniej mówiące o Komitecie Obrony Robotników. Plonem działalności KOR były także inicjatywy takie jak Wolne Związki Zawodowe, Studencki Komitet Solidarności –  kolekcje tych organizacji również udostępniamy w Bibliotece Cyfrowej.

Kolekcje pokazują początki ruchu dysydenckiego w PRL, współpracę środowiska inteligenckiego z robotnikami i studentami, aktywizację społeczeństwa, która zaowocowała powstaniem masowego ruchu społecznego „Solidarność” w 4 lata od powstania Komitetu Obrony Robotników.

Kolekcja Jacka Kuronia w Bibliotece Cyfrowej: http://dlibra.karta.org.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=31

Kolekcja KOR w Bibliotece Cyfrowej: http://dlibra.karta.org.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=356

Struktura kolekcji widoczna jest na pasku po lewej stronie. Aby zobaczyć dokumenty znajdujące się w danej teczce należy kliknąć na „listę publikacji”. Przy wyświetlaniu publikacji należy zaznaczyć „wbudowany applet djv-u”.

Zapraszamy również do zapoznania się z katalogiem kolekcji znajdującej się w Archiwum Ośrodka KARTA pt. Kolekcja środowisk Jacka Kuronia: walterowcy, komandosi, korowcy, solidarnościowcy dostępnym pod adresem: http://www.karta.org.pl/pdf/orginal/12669369536130.pdf

(ak)

Kolekcje Jacka Kuronia i KOR w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA