Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

I nagroda w konkursie „Historia Bliska” – film pt. Wizerunek Sowieta z lat 1939–45 w pamięci mieszkańców Orli

16.09.2011 | piątek | Udostępnij na Facebooku

Prezentujemy film Laureatów I nagrody zespołowej w XV edycji konkursu „Historia Bliska”, rodzeństwa — Erwina Ciulkiewicza i Oskara Ciulkiewicza, uczniów II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

Zachęcamy do obejrzenia filmu tutaj:

Jury uzasadnia przyznanie I nagrody zespołowej w komunikacie w następujący sposób:

„za film Wizerunek Sowieta z lat 1939–45 w pamięci mieszkańców Orli, w pasjonujący, ale i niezwykle dojrzały sposób pokazujący sytuację, jaka zapanowała na ziemiach Rzeczpospolitej zajętych przez ZSRR po 17 września 1939 oraz kontrowersyjną kwestię „wyzwolenia” Polski przez żołnierzy Armii Czerwonej; za twórcze i śmiałe podejście do problemu świadomości narodowej na obszarach granicznych i mieszanych pod względem etnicznym.”

(ak)