Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Konf.: Antysemickie prawodawstwo w Słowacji i Europie. Konferencja z okazji 70. rocznicy przyjęcia tzw. żydowskiego kodu w Słowacji

23.08.2011 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

Konferencja podejmie problem wykorzystania istniejących norm prawnych w celu prześladowania Żydów, stworzenia nowego antyżydowskiego ustawodawstwa i ścisły związek między tym ustawodawstwem a dyskryminacją i likwidacją żydowskiej społeczności w l. 30-tych i 40-tych XX wieku. Konferencja analizuje sytuację w wielu krajach. W konferencji weźmie udział ponad 30 osób z 13 krajów.

Organizator: Słowacki Instytut Pamięci Narodowej, Europejska Sieć Pamięci i Solidarności; Uniwersytet im. Komeńskiego w Bratysławie (Instytut Historii Ogólnej na Wydziale Filozofii oraz Instytut Historii Prawa na Wydziale Prawa)

Termin, miejsce: 08.09.2011-09.09.2011, Bratysława, Uniwersytet im. Komeńskiego w Bratysławie, Šafárikovo nám. 6

Program konferencji (w języku angielskim). 

Kontakt:
Martina Fiamova
Instytut Pamięci Narodowej, Námestie slobody 6, Bratysława, Słowacja 
+421 / 2 / 593 00 338
martina.fiamova@upn.gov.sk

Więcej informacji na stronie: http://www.upn.gov.sk/ine/anti-semitic-legislation-in-slovakia-and-in-europe

(ak)