Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Konf. Antysemityzm w społeczeństwie migracyjnym - zgł do 12.10.!

16.08.2011 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

W dn. 26-27 października 2011 roku w Berlinie odbędzie się konferencja pt. Przestrzeń do życia. Otaczający świat, która rozpoczyna serię konferencji pt. „Perspektywa. Antysemitizm w społeczeństwie migracyjnym”. Konferencje te podejmować będą aktualne analizy, dyskutować inowacyjne założenia dotyczące nauczania i stawiać krytyczne pytania. 

2 następne konferencje odbędą się w Frankfurcie nad Menem (wiosna 2012 roku) i Kolonii (jesień 2012 roku). Seria ta będzie miejscem wymiany naukowej i dydaktycznej, miejscem wymiany i nawiązywania nowych kontaktów.

Konferencja we Frankfurcie dot. będzie założeń dydaktycznych odnoszących się do życia codziennego. Natiomiast podczas konferencji w Kolonii dyskusji poddany będzie temat płci i ról w społeczeństwie.

Na konferencję w Berlinie można się zgłaszać do 12 października. Zgłoszenia można dokonać online poprzez stronę: http://www.stiftung-evz.de/blickwinkel Nie ma opłat konferencyjnych. Konferencje są finansowane przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”. Fundacja może dofinansować podróż.

Język konferencji: niemiecki.

Więcej informacji można uzyskać tutaj: http://www.stiftung-evz.de/blickwinkel

Źródło.

(ak)