Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Maksymilian Kolbe i polscy chłopi w „Tygodniku Powszechnego”

16.08.2011 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

Kim był o. Kolbe, czym jest Maksymilian-Kolbe-Werk? A także jacy byli polscy chłopi? Jaki był ich stosunek do walki o kraj, komunizmu. Na te i inne pytania odpowiada najnowszy numer „Tygodnika Powszechnego”.

Chłopi wobec komunizmu
Latem 1944 r. polscy chłopi posiadali własne wyobrażenia na temat komunizmu i żywili związane z nimi obawy. Ich fundamentem była pamięć wojny 1920 roku i popełnionych wówczas przez bolszewików zbrodni oraz świadomość skutków kolektywizacji w Związku Sowieckim, w tym Wielkiego Głodu na Ukrainie.  » Łukasz Kamiński 

Partia Mikołajczyka
W latach 1945-47 Polskie Stronnictwo Ludowe było nie tylko główną legalną opozycją wobec nowego systemu. Było też największą partią w kraju, liczącą aż 800 tys. członków. Do PSL wstępowali nie tylko chłopi, ale też osoby niezwiązane w ogóle z ruchem ludowym.  »  Michał Wenklar 

Chłopi Rzeczypospolitej
Kuszona wizją społecznego awansu, polska wieś mogłaby stać się ostoją nowej władzy. Tymczasem w drugiej połowie lat 40. była ona zapleczem oporu: walka zbrojna przeciw komunistom była głównie „wojną chłopską” – żołnierze podziemia w ponad 90 proc. wywodzili się z chłopów.  »  Maciej Korkuć 

Metody „gryfickie”
Był moment, gdywydawało się, że kolektywizacja rolnictwa – prowadzona w latach 1948-56 przymusowo, także przy wsparciu Urzędu Bezpieczeństwa – skończy się sukcesem władz, jak w Czechosłowacji czy NRD. Tak się jednak nie stało.  »  Tomasz Bereza 

Wojna o wiarę
Chłopi nie wyrzekli się tradycyjnych wartości i przywiązania do Kościoła. Nieufni wobec władz, uważani byli za najbardziej oporną wobec komunizmu warstwę społeczną.  »  Adam Dziurok 

Chłopska Solidarność
Mało kto pamięta, że przez całą dekadę lat 80. obok Solidarności pracowniczej działały w podziemiu także związki rolników.  »  Tomasz Kozłowski 

Zapomniana partia
Minęło ponad 20 lat od chwili, gdy Zjednoczone Stronnictwo Ludowe przestało istnieć. Mówi się o nim dziś niewiele, a jeszcze mniej o nim wiadomo. Czym było ZSL?  »  Mateusz Szpytma 

Modernizacja, której nie było
Historia gospodarcza wsi w czasach PRL to jeden z tematów słabiej znanych. Tymczasem to właśnie fatalna polityka rolna tamtych lat sprawiła, iż to wieś najdotkliwiej odczuła skutki przemian po roku 1989.  »  Marcin Markiewicz 

Źródło.

Znak na niebie
Największą szkodą dla ojca Maksymiliana byłoby polukrować jego biografię mdłym, pobożnościowym cukrem. Bo w jego przypadku nie diabeł, ale świętość tkwi w szczegółach.  »  Marek Zając

Wiara i kodeks
Czy Śmierć, jaką poniósł o. Kolbe, to męczeństwo? Większość bez wahania odpowie twierdząco. Ale dla watykańskich „twórców świętych” to wcale nie było oczywiste. Kulisy wyniesienia franciszkanina na ołtarze zdumiewają.  »  Maciej Müller

To, co da się zrozumieć
Radykalny gest o. Kolbego wpłynął na Jana Pawła II i ks. Józefa Tischnera. Pejzaż człowieczeństwa – zniszczonego przez śmierć ofiar i nieludzkie okrucieństwo oprawców – na nowo oświetliła Ewangelia.  »  Tomasz Ponikło

Pojednanie w praktyce
Bernhard Vogel, były przewodniczący Kolbe- -Werk: Na początku musieliśmy nie tylko dotrzeć do byłych więźniów, ale też przekonać, aby przyjęli pomoc od Niemców.  »  Bernhard Vogel

Źródło.

(ak)