Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Wystawa pt. Praca przymusowa. Niemcy, robotnicy przymusowi i wojna

05.08.2011 | piątek | Udostępnij na Facebooku

Wystawa ta została przygotowana przez Fundację Miejsca Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora i sfinansowana przez Fundację EVZ. Patronem wystawy jest prezydent RFN Christian Wulff. Wystawę można było obejrzeć od 28 września 2010 do 30 stycznia 2011 w Muzeum Historii Żydów w Berlinie a od 22 czerwca 2011 do listopada 2011 roky wystawa jest pokazywana z okazji 70. rocznicy napadu III Rzeszy na ZSRR w Centralnym Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Moskwie.

Ten złożony temat „pracy przymusowej” został przybliżony odwiedzającym poprzez prezentację relacji ponad 60 świadków historii. Wystawa obejmuje także wyszukane w wielu europejskich archiwach dokumenty związane z losami owych świadków.

Wystawie towarzyszy strona internetowa, która prezentuje część materiałów wystawowych: http://www.ausstellung-zwangsarbeit.org/

Więcej informacji na stronie Fundacji EVZ: http://www.stiftung-evz.de/projekte/geschichte/aufarbeitung-ns-zwangsarbeit/internationale_ausstellung/ (w jęz. niemieckim), http://www.stiftung-evz.de/eng/forced-labour/history_programmes/international-exhibition/ (w jęz. angielskim).

(ak)