Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Stypendia dla Romów z Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Mołdawa)

05.08.2011 | piątek | Udostępnij na Facebooku

Uczestnikami mogą być Romowie m.in. z Rosji, Ukrainy i Mołdawii, którzy chcą studiować lub zdobyć tytuł doktora. Stypendia przyznawana są na studia następujących kierunków: prawo, politologia, marketing i zarządzanie, ekonomia, administracja, nauki społeczne, dziennikarstwo i historia.

Dotychczas przyznano ponad 400 stypendiów dla studentów z 3 w/w krajów. Projekt jest realizowany przez Roma Education Fund, a finansowany przez niemiecką Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”.

Stypendium wynosi 1000 Euro/miesięcznie. 

Więcej informacji można uzyskać w:
Roma Education Fund. 
Academic Scholarship programs
H-1066, Terez Korut 46 (Mark Center)
Budapest, Hungary
Phone: +361 327 0613
Fax: +361 327 0619
scholarship@romaeducationfund.org
www.romaeducationfund.org

Call For Applications (PDF)

Więcej informacji na temat aplikacji można uzyskać tutaj.

KONTAKT
Wanja Hargens
hargens@stiftung-evz.de
Tel.:+49 30 25 92 97-64
Fax: +49 30 25 92 97-11

Źródło.

(ak)