Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

2 sierpnia Dniem Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti

02.08.2011 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

2 sierpnia został ustanowiony Dniem Pamięci o Zagładzie Romówi i Sinti. Ustanowienie tego Dnia było inicjatywą Zespołu ds. Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Na prośbę Zespołu Minister Elżbieta Radziszewska, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, przedstawiła inicjatywę Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

„W hołdzie Romom i Sinti, ofiarom niemieckiego nazistowskiego ludobójstwa, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanawia dzień 2 sierpnia Dniem Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti” – brzmi tekst uchwały przyjętej przez Sejm RP w dniu 29 lipca 2011 roku.

Za przyjęciem uchwały było 419 posłów, jeden był przeciw.

Uchwała przywołuje pamięć o dniu, w którym tzw. cygański obóz rodzinny w hitlerowskim obozie Auschwitz-Birkenau został ostatecznie zlikwidowany; przywołuje obraz śmierci ponad 21 000 Romów i Sinti deportowanych do Birkenau z wielu krajów Europy; przywołuje obraz hitlerowskich prześladowań i ogromu strat, jakie ta mniejszość poniosła w czasie II wojny światowej. Do dziś nieznana jest przybliżona choćby liczba romskich ofiar, jak wskazują jednak współczesne szacunki, w wyniku prześladowań i terroru w okresie III Rzeszy śmierć poniosło około pięćdziesięciu procent Romów zamieszkujących obszary okupowane przez Niemców.

Romowie i Sinti od lat 70. XX wieku walczyli o pamięć, uznanie ich zagłady i przywrócenie pamięci o Romach jako ofiarach II wojny światowej. Od początku lat 90-tych XX wieku obchody upamiętniające Zagładę Romów i Sinti na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau były organizowane w dniu 2 sierpnia przez stowarzyszenia Romów i Sinti. Nie miały one jednak charakteru obchodów oficjalnych, jakkolwiek były wspierane finansowo przez władze polskie, a przedstawiciele władz brali w nich udział.

Narastające od kilku lat zainteresowanie Romami i ich historią, także wśród młodzieży i kształtującej się inteligencji romskiej, ukazuje, jak istotnym elementem tożsamości romskiej, jest pamięć o Romach jako ofiarach Zagłady.

Wyrazem takich postaw jest projekt Europejskiej Sieci Romskich Organizacji Młodzieżowych ternYpe wiążący obchody likwidacji tzw. cygańskiego obozu rodzinnego w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau z edukacją antyrasistowską i antydyskryminacyjną. Projekt z udziałem i pod patronatem Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania został zrealizowany po raz pierwszy w 2010 roku, w 2011 roku odbywa się jego druga edycja.

2 lutego 2011 roku, tydzień po obchodach upamiętniających Holokaust, Parlament Europejski uczcił pamięć o Zagładzie Romów poprzez specjalną debatę podczas plenarnego posiedzenia Parlamentu. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu, w swoim wystąpieniu podkreślił, że jedynie kilka państw uznało oficjalnie Zagładę Romów.

Ustanowienie uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 2 sierpnia oficjalnym Dniem Pamięci o Zagładzie Romów jest historycznym wydarzeniem i ważnym elementem stopniowego przywracania zbiorowej pamięci Europejczyków tzw. Zapomnianego Holokaustu – Zagłady Romów i Sinti.

Obchody Dnia Pamięci o Zagładzie Romów w ramach polskiej prezydencji Radzie Unii Europejskiej pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego:
Obchody, organizowane z inicjatywy Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych przy wsparciu Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Małopolskiego i OBWE, mają na celu upamiętnienie ofiar i upowszechnienie wiedzy o zagładzie Romów, w kontekście edukacji antyrasistowskiej i antydyskryminacyjnej.

1 sierpnia 2011 roku w godzinach 14.00 – 18.00 w Międzynarodowym Centrum Kultury (Rynek Główny 15, Kraków) odbyło się międzynarodowe seminarium „Zagłada Romów i Sinti: pamięć, tożsamość i współczesny rasizm”, z udziałem specjalistów z wybranych państw Europy (m.in. Polska, Niemcy, Czechy, Austria), poświęcone zaprezentowaniu stanu wiedzy o tzw. Zapomnianym Holokauście oraz problematyce wykorzystania tragicznych wydarzeń historii w edukacji na rzecz przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji, ksenofobii i rasizmu w dzisiejszej Europie. Seminarium towarzyszyła prezentacja strony internetowej poświeconej zagładzie Romów, opracowana przez Radę Europy i Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Głównym organizatorem konferencji było Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

Seminarium poprzedzone było uroczystym posiedzeniem Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Członkowie Zespołu i jego goście spotkali się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim 1 sierpnia w godzinach 11.00 – 12.30.

2 sierpnia 2011 roku o godz. 10.00 członkowie Zespołu do Spraw Romskich oddali hołd Ofiarom Zagłady pod głównym pomnikiem w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz II – Birkenau (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau). W ceremonii wzięła udział również młodzież romska skupiona wokół Europejskiej Sieci Romskich Organizacji Młodzieżowych ternYpe.

Źródło.

(ak)