Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Symulacja obrad ONZ - zgłoszenia online!

01.08.2011 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku
Od 22 do 26 września 2011 odbędzie się symulacja obrad ONZ tzw. CampusMUN w języku niemieckim na uniwersytecie w Konstancji. 

Można uczestniczyć w obradach Zgromadzenia Ogólne, Rady Bezpieczeństwa, Rady Gospodarczej i Społecznej, Światowej Organizacji Zdrowia.

Uczestnikami mogą być studiujący wszystkich kierunków z całego świata, którzy uważają, że znają w wystarczającym stopniu język niemiecki. 
Studenci wcielą się w role delegatów poszczególnych krajów lub organizacji pozarządowej.

Zgłoszenia można dokonać poprzez stronę www.campusmun.de.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.campusmun.de. Wszelkie pytania można kierować do p. Sylty Cornils na adres: teilnehmer@campusmun.de.

(ak)