Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Konferencja nt. współpracy ZSRR i Niemiec - zgł. do 10.10.!

26.07.2011 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

Organizatorzy konferencji: Kyiv City Organization of the Ukrainian Charitable Vasyl Stus Memorial Society, the Public Institute of Historical Memory, the National University Kyiv-Mohyla Academy.

Propozycje tematów na konferencję powinny dotyczyć jednego z poniższych zagadnień:

• Podłoże ideologiczne i polityczne niemieckiego narodowego socjalizmu i sowjeckiego komunizmu

• Współpraca ekonomiczna, polityczna i wojskowa pomiędzy Niemcami i ZSRR w okresie międzywojennym

• Problemy krajów nadbałtyckich i krajów Morza Czarnego jak i narodów bezpaństwowych w Europie Wschodniej w kontekście paktu Ribbentrop-Mołotow

• Rosyjski faszyzm w Europie w okresie międzywojennym: idee, obrazy i struktura organizacyjna

• Ruchy współpracujące i współpraca wojskowa przed i w trakcie II wojny światowej

• W poszukiwaniu pokoju pomiędzy Niemcami i ZSRR

• Badania porównawcze represji politycznych, genocydu i zbrodni wojennych w Niemczech i ZSRR

• Ruchy wyzwolenia narodowego w Europie Środkowej i Wschodniej: opinie historyków i polityków

• Pamięć zbiorowa nazizmu i stalinizmu

• Praktyki autorytarne i ich rozwój na terenia byłego Związku Radzieckiego: Ukraina, Rosja, Białoruś etc.

Języki konferencji: ukraiński, angielski, rosyjski, białoruski, polski.

Więcej informacji można uzyskać, pisząc do Oleksandr Svyetlov: svyetlov@gmail.com i Sergiy Zhovty: zhowty@gmail.com

Konferencja odbędzie się w dn. 5–6 listopada w Kijowie. 

Zgłoszenia można przesyłać do 10.10.2011!

Informacja pochodzi z partnerskiego portalu „Uroki istorii”. 

Źródło pierwotne.

(ak)