Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Zakończyły się V Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

22.07.2011 | piątek | Udostępnij na Facebooku

Polonijne Spotkania to organizowany corocznie od 2007 r. przez Biuro Edukacji Publicznej IPN kurs najnowszych dziejów Polski i aktywnych metod ich nauczania.

Spotkania przeznaczone są dla polskich i polonijnych nauczycieli z całego świata. W tegorocznej edycji Spotkań wzięło udział 43 polskich pedagogów z 15 krajów: Białorusi, Bułgarii, Estonii, Francji, Kanady, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Podczas tegorocznych Spotkań przeprowadzono prawie 90 godzin zajęć, wykładów i warsztatów. Zajmowano się m.in. tematem pracy ze świadkiem historii i utrwaleniem jego wspomnień w taki sposób, by były one podstawą do dalszych działań edukacyjnych bądź naukowych.

Uczestnicy Polonijnych Spotkań poznawali także nowoczesne metody dydaktyczne i to, jak wykorzystywać je podczas nauczania. Zajęcia dotyczyły również takich zagadnień, jak: zagłada polskich Żydów i Polacy ratujący Żydów, filmowe wizje PRL oraz kryzysy PRL w polskim filmie, rola polskiej flagi w najnowszej historii Polski, dzieje Solidarności, gry edukacyjne Biura Edukacji Publicznej, Zbrodnia Katyńska, a także dzieje polskiej masonerii.

Spotkania z Historią Najnowszą są elementem Programu Polonijnego Biura Edukacji Publicznej IPN. Pracownicy Wydziału Edukacji Historycznej BEP nawiązują kontakty z polonijnymi placówkami oświatowymi, prezentują ofertę edukacyjną Biura, prowadzą różnorodne zajęcia dla nauczycieli i uczniów oraz organizują prezentacje naszych wystaw.

Edukatorzy IPN dotarli do kilkuset nauczycieli oraz kilku tysięcy uczniów żyjących poza granicami kraju. Ta działalność przyniosła im w 2008 r. nagrodę im. Ireny i Franciszka Skowyrów, przyznaną przez Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Współorganizatorem IV Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą byłą fundacja Oświata Polska za Granicą. Zadanie zostało zrealizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.

Patronem medialnym tegorocznych, V Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą była Polska Agencja Prasowa. Przedstawiciele PAP zaprezentowali uczestnikom Spotkań swoją ogólnodostępną ofertę medialną - portale historyczny (www.dzieje.pl) i polonijny. 

Uczestnicy Spotkań otrzymali zaświadczenia, potwierdzające udział w Spotkaniach oraz publikacje i materiały edukacyjne IPN.

Tutaj można obejrzeć krótkie wywiady z organizatorami i uczestnikami Spotkań: http://dzieje.pl/content/v-polonijne-spotkania-z-histori%C4%85-najnowsz%C4%85-0.

Źródło: Portal „Dzieje.pl” (PAP)

(ak)