Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Debata m.in. o prawach człowieka w Rosji - video

12.07.2011 | wtorek | Udostępnij na Facebooku

Zapraszamy do obejrzenia nagranie wideo III debaty Lemkinowskiej pt.„Etyka i odpowiedzialność w działaniach wielkich mocarstw. Przykład tajnych więzień CIA oraz naruszeń praw człowieka w Federacji Rosyjskiej”.

16 maja 2011, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Moderacja:
Konstanty Gebert - reporter (m.in. z Jugosławii i Rwandy) i komentator "Gazety Wyborczej", założyciel żydowskiego miesięcznika "Midrasz", autor dziesięciu książek, obecnie pracuje nad porównawczą analizą ludobójstw. Polska.

Panel:
Olga Bobrova - dziennikarka i reporterka moskiewskiej Nowej Gazety. Relacjonowała m.in. zamach terrorystyczny na szkołę w Biesłanie, wojnę rosyjsko-gruzińską w 2008 roku oraz niepokoje w Inguszetii w latach 2005-2009. W 2010 roku austriacki oddział organizacji Reporterzy bez Granic odznaczył ją nagrodą Freedom Press Award. Rosja.

Adam Bodnar - doktor prawa, związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, w której prowadzi Program Spraw Precedensowych oraz Program Obserwatorium Działalności CIA w Polsce; pełni również funkcję sekretarza zarządu; pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW. Polska. 

Amrit Singh - pracowniczka Programu Narodowego Bezpieczeństwa i Zwalczania Terroryzmu w ramach inicjatywy prawnej sieci Open Society Foundations w Nowym Jorku. Prowadzi szereg kampanii rzecznictwa interesów w sprawie naruszeń praw człowieka na całym świecie związanych z narodowym bezpieczeństwem. Współautorka książki Administration of Torture: A Documentary Record from Washington to Abu Ghraib and Beyond. Amrit Singh jest absolwentką prawa na Uniwersytecie w Yale oraz Uniwersytetów w Oxfordzie i Cambridge. USA.

Link do video: http://geremek.pl/index.php?id=234

(ak)